ZEPTER - D-110 STANDARD - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 478/06-254
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 22

Nejvyšší podání

ff2097d2
10.248 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ff2097d2 10.248 Kč 27.9.2022 10:57:02.829939
0274d1d3 10.198 Kč 27.9.2022 10:52:46.968900
ff2097d2 10.148 Kč 27.9.2022 10:51:38.384544
0274d1d3 10.098 Kč 27.9.2022 10:47:28.655117
ff2097d2 10.048 Kč 27.9.2022 10:47:16.844193
3ba4e4eb 9.998 Kč 27.9.2022 10:46:23.590293
ff2097d2 9.938 Kč 27.9.2022 10:45:58.063069
0274d1d3 8.938 Kč 27.9.2022 10:44:17.133847
3ba4e4eb 8.888 Kč 27.9.2022 10:42:39.197885
0274d1d3 8.700 Kč 27.9.2022 10:42:29.672210
ff2097d2 8.650 Kč 27.9.2022 10:41:02.622781
0274d1d3 8.600 Kč 27.9.2022 10:37:54.520813
36b3c558 8.500 Kč 27.9.2022 10:37:40.800651
ff2097d2 8.450 Kč 27.9.2022 10:35:16.160005
36b3c558 8.400 Kč 27.9.2022 10:35:12.214083
0274d1d3 8.350 Kč 27.9.2022 10:33:26.084702
ff2097d2 8.250 Kč 27.9.2022 10:33:08.958389
36b3c558 8.200 Kč 27.9.2022 10:32:12.051166
ff2097d2 8.150 Kč 27.9.2022 10:29:39.078157
3ba4e4eb 8.100 Kč 27.9.2022 10:29:03.880876
36b3c558 8.050 Kč 27.9.2022 10:22:40.277010
ff2097d2 8.000 Kč 27.9.2022 10:00:26.763571

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 478/06-254
Začátek dražby27.09.2022 10:00
Konec dražby27.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0600478254, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 6.10.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 22.9.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.