Dražba bytu 4+1/L obec Praha k.ú. Hloubětín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 DD 26/22-8
Nejnižší podání 6.938.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby180 DD 26/22-8
Začátek dražby22.09.2022 10:00
Konec dražby22.09.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání6.938.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.938.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol20500166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu bytové jednotky 4+1/L Praha - Hloubětín. Jednotka se skládá z kuchyně, 4 pokojů, koupelny, 2xWC, předsíně a lodžie, sklepní koje v suterénu objektu. Bytové jádro umakart. Byt je vytápěn z centrálního zdroje. Příslušenství nemovitých věcí tvoří: podíl na společných částech domu náležící k bytové jednotce se vztahuje také k příslušenství bytového domu – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

1) na den 12.09.2022, v 16:00 hod., na adrese Rochovská 768, Praha. 2) na den 14.09.2022, v 17:15 hod., na adrese Rochovská 768, Praha. GPS pozice: 50.1050692N, 14.5480794E Případní zájemci o prohlídku dražených nemovitostí, nechť se dostaví ve stanovený den a stanovený termín na výše uvedenou adresu. Prohlídka nemovité věci bude provedena společně se všemi zájemci.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°6'18.22"N 14°32'53.19"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.