Podíl 2/8 rekreační chaty a pozemků v obci Čím, okr. Příbram

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 173/06-364
Nejnižší podání 500.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

814531d7
500.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
814531d7 [priorita 1] 500.000 Kč 15.11.2022 13:00:52.732118

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 173/06-364
Začátek dražby15.11.2022 13:00
Konec dražby15.11.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání500.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)750.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol0600173364
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky s chatou leží v odloučené rekreační lokalitě Hrdličky východně od obce Čím. Do chatové osady vede nejprve úzká asfaltová cesta, k chatám pak vede úzká prašná cesta, parkování je možné na oploceném pozemku u chaty. Pozemek je svažitý, chata je usazena v horní části pozemku. Chata je připojena na elektřinu, voda je odebírána z obecního sezónního vodovodu a čerpána z vlastní vrtané studny (2021) s rozvodem v chatě, splašky jsou svedeny do jímky.

Zděná chata s dřevěnými štíty byla postavena v roce 1963 na kamenném betonovém základu vyrovnávajícím svažitost terénu. Chata má sedlovou střechu krytou pálenou taškou (výměna krytiny 2014), původní zdvojená dřevěná okna a dřevěné dveře. Podlahy v přízemí jsou kryté dlažbou, v obytném prostoru plovoucí laminátovou krytinou. Vytápění je řešeno kamny na dřevo v obývací pokoji, teplá voda bojlerem. V suterénu je koupelna s vanou a sklad, v přízemí zádveří, WC, kuchyňský kout, obývací prostor, pokoj, v podkroví 2 místnosti. Objekt je udržovaný, v suterénu s problematickou vlhkostí díky nedostatečné hydroizolaci. Svažitý pozemek okolo chaty je členěn kamennými zídkami, zatravněný s několika okrasnými dřevinami, s hustým živým plotem z tújí a habrů po celém obvodu, oplocený pletivovým plotem s vjezdovou bránou dole a brankou nahoře. Na zahradě ještě stojí
dřevěný přístřešek s posezením. Chata je užívána pouze od jara do podzimu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutor uvádí, že své pohledávky nepřihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. žádní věřitelé

Pohledávka oprávněného činí částku 888.429,16 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech nebyly zjištěny závady, které prodejem v dražbě nezaniknou.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čím ev. č. 154, Adresa, Čím, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.