Podíl na rodinném domě v obci Štětí, okr. Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX41388/12-124
Nejnižší podání 276.525 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b4f38063
276.525 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b4f38063 276.525 Kč 7.12.2022 13:00:07.296155

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX41388/12-124
Začátek dražby07.12.2022 13:00
Konec dražby07.12.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání276.525 Kč
Výsledná cena (odhadní)553.050 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104138812
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 samostatně stojícího, přízemního rodinného domu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovitosti je po nezpevněné komunikaci ve vlastnickém právu cizí osoby. Více ve znaleckém posudku. 

203EX41388/12, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chcebuz 18, Adresa, Štětí - Chcebuz, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.