Dražba RD v obci Liberec k.ú. Vratislavice nad Nisou

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 01231/19-114
Nejnižší podání 8.400.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 01231/19-114
Začátek dražby07.12.2022 11:00
Konec dražby07.12.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání8.400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.600.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol0123119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu samostatně stojícího RD čp. 1239 v ul. Pod Skalkou ve Vratislavicích nad Nisou s příslušenstvím a zahradou. Dům je zděný, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou s podkrovím.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 24,3,1998 v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1305-69/97


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°45'40.41"N 15°5'1.39"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.