Stáčecí zařízení VINIUM

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 15/22-43
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 23
Počet podání 22

Nejvyšší podání

1265355c
4.050 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1265355c 4.050 Kč 24.11.2022 11:04:39.152996
0af954bb 4.000 Kč 24.11.2022 11:03:43.236967
1265355c 3.550 Kč 24.11.2022 11:03:10.341805
0af954bb 3.500 Kč 24.11.2022 11:02:42.148286
1265355c 3.050 Kč 24.11.2022 11:00:34.718330
0af954bb 3.000 Kč 24.11.2022 11:00:17.099766
1265355c 2.550 Kč 24.11.2022 10:58:49.295934
0af954bb 2.500 Kč 24.11.2022 10:58:21.596068
1265355c 2.000 Kč 24.11.2022 10:55:39.602707
0af954bb 1.950 Kč 24.11.2022 10:55:33.098720
1265355c 1.900 Kč 24.11.2022 10:55:29.416315
9b0f94e4 1.850 Kč 24.11.2022 10:54:59.139868
1265355c 1.800 Kč 24.11.2022 10:54:51.513581
66883415 1.750 Kč 24.11.2022 10:54:05.581385
0af954bb 1.700 Kč 24.11.2022 10:42:59.255112
9b0f94e4 1.650 Kč 24.11.2022 10:40:46.043531
1265355c 1.600 Kč 24.11.2022 10:40:22.668139
9b0f94e4 1.550 Kč 24.11.2022 10:40:18.260851
0af954bb 1.500 Kč 24.11.2022 10:39:24.412713
d859affa 1.100 Kč 24.11.2022 10:37:40.156457
66883415 1.050 Kč 24.11.2022 10:37:12.248793
0af954bb 1.000 Kč 24.11.2022 10:34:55.141780

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 15/22-43
Začátek dražby24.11.2022 10:30
Konec dražby24.11.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1522043, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 1.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 3.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.