Prodej pozemku (zahrady) ve městě Klimkovice, okr. Ostrava-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222 EX 1357/17-226
Nejnižší podání 41.850 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 34

Nejvyšší podání

df10a7f2
125.850 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
df10a7f2 125.850 Kč 2.2.2023 11:46:25.785406
0cde5e74 124.850 Kč 2.2.2023 11:45:37.975013
df10a7f2 122.850 Kč 2.2.2023 11:40:40.326010
0cde5e74 121.850 Kč 2.2.2023 11:40:03.841709
df10a7f2 111.850 Kč 2.2.2023 11:39:50.056107
0cde5e74 110.850 Kč 2.2.2023 11:34:51.945193
df10a7f2 100.850 Kč 2.2.2023 11:29:55.399856
0cde5e74 99.850 Kč 2.2.2023 11:25:02.871566
df10a7f2 91.850 Kč 2.2.2023 11:20:07.320580
0cde5e74 90.850 Kč 2.2.2023 11:19:43.281741
df10a7f2 75.850 Kč 2.2.2023 11:14:47.077241
504da825 74.850 Kč 2.2.2023 11:10:16.604281
df10a7f2 73.850 Kč 2.2.2023 11:10:00.426294
504da825 72.850 Kč 2.2.2023 11:09:39.705999
df10a7f2 71.850 Kč 2.2.2023 11:09:23.521160
504da825 70.850 Kč 2.2.2023 11:09:02.669721
df10a7f2 69.850 Kč 2.2.2023 11:07:32.172219
504da825 66.850 Kč 2.2.2023 11:07:12.340200
df10a7f2 65.850 Kč 2.2.2023 11:07:06.372027
504da825 64.850 Kč 2.2.2023 11:06:41.618516
df10a7f2 63.850 Kč 2.2.2023 11:05:40.045193
504da825 62.850 Kč 2.2.2023 11:01:45.085547
df10a7f2 61.850 Kč 2.2.2023 11:01:15.848041
504da825 51.850 Kč 2.2.2023 11:01:00.384580
df10a7f2 50.850 Kč 2.2.2023 11:00:36.817308
504da825 49.850 Kč 2.2.2023 11:00:15.027870
df10a7f2 48.850 Kč 2.2.2023 10:59:53.625921
504da825 47.850 Kč 2.2.2023 10:59:19.699569
662d7dca 46.850 Kč 2.2.2023 10:58:45.928384
504da825 45.850 Kč 2.2.2023 10:56:58.825190
662d7dca 44.850 Kč 2.2.2023 10:56:37.659566
df10a7f2 43.850 Kč 2.2.2023 10:48:34.523118
662d7dca 42.850 Kč 2.2.2023 10:46:14.727207
0cde5e74 41.850 Kč 2.2.2023 10:00:11.433600

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222 EX 1357/17-226
Začátek dražby02.02.2023 10:00
Konec dražby02.02.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání41.850 Kč
Výsledná cena (odhadní)83.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol135717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek o velikosti 168 m2, zahrada, ve městě Klimkovice, při jihozápadním okraji města Ostravy. Nejbližší okolní zástavbu tvoří rodinné domy a autobazar. Dle ÚP obce se nachází v zastavěném území obce, v plochách smíšených obytných – městského typu, východní hranice spadá do vymezené plochy místní komunikace ul. Polanecká. Možnost napojení na IS – v blízkosti vodovodní řad, plynovod, vedení NN procházející přes pozemek. Pozemek je volně přístupný z místní komunikace na ul. Polanecká, je rovinatý, trojúhelníkového tvaru, travnatý bez trvalých porostů, umístěn mezi pozemky druhu ostatní komunikace ve vlastnictví města Klimkovice. Hranice pozemku nejsou v terénu zřejmé, při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku se nachází zpevněná plocha, pravděpodobně parkovací stání, z probarvené betonové venkovní dlažby o ploše cca 12m2 s přesahem na pozemek parc.č. 2860/1, který je ve vlastnictví města Klimkovice. Přes oceňovaný pozemek prochází nadzemní vedení vysokého napění do 35 kV (na pozemek se vztahuje ochranné pásmo), nadzemní vedení nízkého napětí, a dále je v jeho jihovýchodním rohu umístěna část elektrické přípojky NN pro jiný objekt (zapsáno na LV), dle ÚP obce přes pozemek také prochází radiový směrový spoj. V těsné blízkosti pozemku jsou umístěny popelnice na tříděný odpad, sloup NN a skříň pro venkovní kabelové rozvody, dle satelitního snímku by se již mělo jednat o sousední pozemek parc. č. 2960/1. Pozemek se nachází mimo záplavové území. Další informace jsou k dispozcii ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

- věcné břemeno užívání nemovitých věcí pro: Papučíková Rozália, nar. 15. 10.1942, bytem Polanecká 25, 74283 Václavovice, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 3765/2000 ze dne 11.10. 2000, právní účinky vkladu práva ke dni 16. 10. 2000, vklad proveden pod č.j. Z-5700406/2000-804, prodejem v dražbě zaniká; - věcné břemeno zřizování a provozování vedení elektrické přípojky s oprávněním pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 4. 5. 2009, právní účinky vkladu práva ke dni 24. 3. 2010, prodejem v dražbě nezaniká; - exekutorovi nebyla nijak oznámena a ani mu nejsou známá jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Klimkovice, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.