Spol. podíl 1/3 na dvou garážích v Meziboří

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222 EX 1098/21-398
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 83

Nejvyšší podání

d7380877
111.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d7380877 111.000 Kč 2.3.2023 11:33:19.646286
ed0a642a [priorita 1] 110.000 Kč 2.3.2023 11:30:52.380489
d7380877 110.000 Kč 2.3.2023 11:30:27.657642
ed0a642a [priorita 1] 109.000 Kč 2.3.2023 11:28:40.720915
d7380877 109.000 Kč 2.3.2023 11:28:30.404068
ed0a642a [priorita 1] 108.000 Kč 2.3.2023 11:26:07.932094
d7380877 108.000 Kč 2.3.2023 11:25:07.059983
ed0a642a [priorita 1] 107.000 Kč 2.3.2023 11:22:57.841765
d7380877 107.000 Kč 2.3.2023 11:18:50.653525
ed0a642a [priorita 1] 106.000 Kč 2.3.2023 11:15:31.921076
d7380877 106.000 Kč 2.3.2023 11:10:49.551609
d6f2e4f9 105.000 Kč 2.3.2023 11:07:48.040986
1055a716 102.000 Kč 2.3.2023 11:07:14.225058
d6f2e4f9 101.000 Kč 2.3.2023 11:06:52.587866
1055a716 100.000 Kč 2.3.2023 11:06:00.891731
d6f2e4f9 99.000 Kč 2.3.2023 11:05:54.569491
1055a716 98.000 Kč 2.3.2023 11:05:45.671578
d6f2e4f9 97.000 Kč 2.3.2023 11:05:27.949301
1055a716 96.000 Kč 2.3.2023 11:05:16.631831
d6f2e4f9 95.000 Kč 2.3.2023 11:05:11.736159
1055a716 94.000 Kč 2.3.2023 11:05:02.253020
d6f2e4f9 93.000 Kč 2.3.2023 11:04:56.734730
1055a716 92.000 Kč 2.3.2023 11:04:45.572126
d6f2e4f9 91.000 Kč 2.3.2023 11:04:27.975571
1055a716 90.000 Kč 2.3.2023 11:04:02.819458
d6f2e4f9 89.000 Kč 2.3.2023 11:03:53.529060
1055a716 88.000 Kč 2.3.2023 11:03:42.491649
d6f2e4f9 87.000 Kč 2.3.2023 11:03:34.132657
1055a716 86.000 Kč 2.3.2023 11:03:22.559051
d6f2e4f9 85.000 Kč 2.3.2023 11:03:15.445288
1055a716 84.000 Kč 2.3.2023 11:03:02.651526
d6f2e4f9 83.000 Kč 2.3.2023 11:02:43.643262
1055a716 82.000 Kč 2.3.2023 11:02:29.052717
d6f2e4f9 81.000 Kč 2.3.2023 11:01:48.676473
1055a716 80.000 Kč 2.3.2023 11:01:33.139255
d6f2e4f9 79.000 Kč 2.3.2023 11:01:26.973972
1055a716 78.000 Kč 2.3.2023 11:01:17.735270
d6f2e4f9 77.000 Kč 2.3.2023 11:01:06.572599
1055a716 76.000 Kč 2.3.2023 11:00:55.351004
d6f2e4f9 75.000 Kč 2.3.2023 11:00:48.365664
1055a716 72.000 Kč 2.3.2023 11:00:36.971287
d6f2e4f9 71.000 Kč 2.3.2023 11:00:31.505533
1055a716 70.000 Kč 2.3.2023 11:00:21.692259
d6f2e4f9 69.000 Kč 2.3.2023 11:00:17.333677
1055a716 68.000 Kč 2.3.2023 11:00:05.093350
d6f2e4f9 67.000 Kč 2.3.2023 10:59:57.757102
1055a716 66.000 Kč 2.3.2023 10:59:49.152339
d6f2e4f9 65.000 Kč 2.3.2023 10:59:38.934751
1055a716 64.000 Kč 2.3.2023 10:59:26.325148
d6f2e4f9 63.000 Kč 2.3.2023 10:59:20.534623
1055a716 62.000 Kč 2.3.2023 10:59:10.770823
d6f2e4f9 61.000 Kč 2.3.2023 10:58:55.269153
1055a716 58.000 Kč 2.3.2023 10:58:51.218644
ed0a642a [priorita 1] 57.000 Kč 2.3.2023 10:58:44.275921
1055a716 57.000 Kč 2.3.2023 10:58:35.271602
d6f2e4f9 56.000 Kč 2.3.2023 10:58:31.944624
ed0a642a [priorita 1] 55.000 Kč 2.3.2023 10:58:27.171333
d7380877 55.000 Kč 2.3.2023 10:58:17.470830
1055a716 54.000 Kč 2.3.2023 10:58:02.111680
d6f2e4f9 53.000 Kč 2.3.2023 10:57:51.235120
1055a716 51.000 Kč 2.3.2023 10:57:47.705284
ed0a642a [priorita 1] 50.000 Kč 2.3.2023 10:57:32.373504
1055a716 50.000 Kč 2.3.2023 10:57:19.591910
d6f2e4f9 49.000 Kč 2.3.2023 10:56:56.093672
1055a716 44.000 Kč 2.3.2023 10:56:48.411310
ed0a642a [priorita 1] 43.000 Kč 2.3.2023 10:56:36.669204
1055a716 43.000 Kč 2.3.2023 10:56:15.070034
ed0a642a [priorita 1] 42.000 Kč 2.3.2023 10:56:02.652180
1055a716 42.000 Kč 2.3.2023 10:53:12.431040
ed0a642a [priorita 1] 41.000 Kč 2.3.2023 10:52:21.841881
1055a716 41.000 Kč 2.3.2023 10:45:24.780434
ed0a642a [priorita 1] 40.000 Kč 2.3.2023 10:44:52.262174
1055a716 40.000 Kč 2.3.2023 10:22:02.411293
ed0a642a [priorita 1] 39.000 Kč 2.3.2023 10:21:30.322595
1055a716 39.000 Kč 2.3.2023 10:21:15.331604
ed0a642a [priorita 1] 38.000 Kč 2.3.2023 10:19:36.165317
1055a716 38.000 Kč 2.3.2023 10:11:13.253373
ed0a642a [priorita 1] 37.000 Kč 2.3.2023 10:07:46.252041
1055a716 36.000 Kč 2.3.2023 10:07:17.451765
d6f2e4f9 35.000 Kč 2.3.2023 10:07:00.313486
d7380877 34.000 Kč 2.3.2023 10:06:20.694568
1055a716 33.000 Kč 2.3.2023 10:03:33.631292
ed0a642a [priorita 1] 32.000 Kč 2.3.2023 10:00:50.021542

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222 EX 1098/21-398
Začátek dražby02.03.2023 10:00
Konec dražby02.03.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol109821
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovité věci, jež přestavují 2 garáže s příslušnými pozemky, na kterých jsou stavby umístěny. Nemovité věci zapsané na LV č. 685 k. ú. Meziboří u Litvínova se nachází v obci Meziboří, okres Most, v Ústeckém kraji. Předmětné nemovité věci se nachází v jihovýchodní části obce, na jejím okraji zastavěné části, naproti fotbalovému hřišti. Garáže jsou umístěné v garážovém areálu u rezidenční zástavby (jak rodinných, tak panelových bytových domů). Předmětem dražby jsou také příslušné pozemky parc. č. St. 468/19 a St. 468/20, na kterých jsou stavby umístěny. Jejich celková výměra činí 40 m2.

Garáž bez čp/če s pozemkem parc. č. St. 468/19 je umístěna jako předposlední garáž v řadě. Stavba garáže je zděná s rovnou střechou. Vrata jsou dvoukřídlá, dřevěná. Garáž je v původním, neudržovaném stavu.

Garáž bez čp/če s pozemkem parc. č. St. 468/20 je umístěna jako poslední garáž v řadě. Stavba garáže je zděná s rovnou střechou. Vrata jsou dvoukřídlá, dřevěná. Garáž je v původním, neudržovaném stavu.

Dle provedeného místního šetření je do garáží možnost připojení elektřiny. Vjezd do garáží je po nezpevněné komunikaci. Pozemek obklopující garáže je ve vlastnictví Města Meziboří.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Meziboří, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.