Bruska OPTIMUM SM 250

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-82
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 36
Počet podání 44

Nejvyšší podání

bf01c366
4.950 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bf01c366 4.950 Kč 23.3.2023 10:30:58.973474
166c2190 4.900 Kč 23.3.2023 10:30:52.465000
bf01c366 4.850 Kč 23.3.2023 10:29:43.723516
1668a30c 4.800 Kč 23.3.2023 10:29:34.248911
bf01c366 4.750 Kč 23.3.2023 10:29:17.477067
166c2190 4.700 Kč 23.3.2023 10:29:02.785898
1668a30c 4.650 Kč 23.3.2023 10:28:44.085764
bf01c366 4.600 Kč 23.3.2023 10:25:41.503674
166c2190 4.550 Kč 23.3.2023 10:24:14.645931
bf01c366 4.500 Kč 23.3.2023 10:20:46.130796
cd998b7f 4.450 Kč 23.3.2023 10:20:22.870731
166c2190 4.400 Kč 23.3.2023 10:20:10.419963
bf01c366 4.350 Kč 23.3.2023 10:15:34.914327
cd998b7f 4.300 Kč 23.3.2023 10:15:23.539406
bf01c366 4.250 Kč 23.3.2023 10:10:44.972317
cd998b7f 4.200 Kč 23.3.2023 10:10:33.773904
bf01c366 4.150 Kč 23.3.2023 10:09:42.674652
273ebaa9 4.100 Kč 23.3.2023 10:09:05.014221
bf01c366 4.050 Kč 23.3.2023 10:06:34.911808
166c2190 3.950 Kč 23.3.2023 10:06:25.075019
bf01c366 3.900 Kč 23.3.2023 10:05:30.669266
166c2190 3.800 Kč 23.3.2023 10:05:08.075109
bf01c366 3.750 Kč 23.3.2023 10:04:30.739727
166c2190 3.700 Kč 23.3.2023 10:03:54.694921
bf01c366 3.650 Kč 23.3.2023 10:02:26.317221
f74037fe 3.350 Kč 23.3.2023 10:02:14.293595
166c2190 3.300 Kč 23.3.2023 10:02:07.535755
cd998b7f 3.250 Kč 23.3.2023 10:01:47.826429
166c2190 3.200 Kč 23.3.2023 10:01:37.124990
bf01c366 3.150 Kč 23.3.2023 10:00:05.711883
166c2190 3.050 Kč 23.3.2023 9:59:29.886274
cd998b7f 3.000 Kč 23.3.2023 9:59:18.586284
bf01c366 2.950 Kč 23.3.2023 9:59:07.718033
166c2190 2.750 Kč 23.3.2023 9:58:43.699132
bf01c366 2.700 Kč 23.3.2023 9:58:10.610015
cd998b7f 2.550 Kč 23.3.2023 9:58:00.173364
bf01c366 2.500 Kč 23.3.2023 9:57:21.353322
cd998b7f 2.350 Kč 23.3.2023 9:57:10.203193
f227e5cc 2.300 Kč 23.3.2023 9:57:02.803704
bf01c366 2.250 Kč 23.3.2023 9:55:03.194238
f227e5cc 2.200 Kč 23.3.2023 9:49:27.411510
b499fe81 2.150 Kč 23.3.2023 9:32:24.167963
f227e5cc 1.050 Kč 23.3.2023 9:31:56.554042
93bd3895 1.000 Kč 23.3.2023 9:30:57.465260

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-82
Začátek dražby23.03.2023 09:30
Konec dražby23.03.2023 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123082, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.3.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 16.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.