Soubor nástrojů a vybavení

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-86
Nejnižší podání 600 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 25
Počet podání 40

Nejvyšší podání

df66bf74
3.150 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
df66bf74 3.150 Kč 23.3.2023 10:23:07.545429
893adfef 3.100 Kč 23.3.2023 10:20:49.863052
df66bf74 3.050 Kč 23.3.2023 10:18:04.196667
893adfef 3.000 Kč 23.3.2023 10:17:46.846652
df66bf74 2.950 Kč 23.3.2023 10:13:19.664930
893adfef 2.900 Kč 23.3.2023 10:12:51.644915
df66bf74 2.850 Kč 23.3.2023 10:10:35.696010
893adfef 2.800 Kč 23.3.2023 10:09:55.810767
df66bf74 2.750 Kč 23.3.2023 10:06:32.595746
893adfef 2.700 Kč 23.3.2023 10:05:49.314704
df66bf74 2.650 Kč 23.3.2023 10:04:55.936414
893adfef 2.600 Kč 23.3.2023 10:04:13.117316
df66bf74 2.550 Kč 23.3.2023 10:02:32.484312
893adfef 2.500 Kč 23.3.2023 10:02:11.681257
df66bf74 2.450 Kč 23.3.2023 10:01:51.810270
fccfcd17 2.400 Kč 23.3.2023 10:00:52.430320
df66bf74 2.350 Kč 23.3.2023 9:58:56.885699
fccfcd17 2.300 Kč 23.3.2023 9:58:37.849803
df66bf74 2.250 Kč 23.3.2023 9:58:31.155891
fccfcd17 2.200 Kč 23.3.2023 9:57:20.770106
7c13605d 2.150 Kč 23.3.2023 9:56:54.502169
fccfcd17 2.100 Kč 23.3.2023 9:56:13.198954
df66bf74 2.050 Kč 23.3.2023 9:55:55.964913
fccfcd17 2.000 Kč 23.3.2023 9:50:27.465014
893adfef 1.500 Kč 23.3.2023 9:50:14.772885
fccfcd17 1.300 Kč 23.3.2023 9:49:46.217403
3ad0d375 1.250 Kč 23.3.2023 9:49:25.595268
fccfcd17 1.200 Kč 23.3.2023 9:49:01.001769
4a69d796 1.150 Kč 23.3.2023 9:48:44.380774
fccfcd17 1.100 Kč 23.3.2023 9:45:23.907224
4a69d796 1.050 Kč 23.3.2023 9:45:14.957568
fccfcd17 1.000 Kč 23.3.2023 9:44:32.648162
893adfef 950 Kč 23.3.2023 9:44:07.165320
fccfcd17 900 Kč 23.3.2023 9:42:39.763798
4a69d796 850 Kč 23.3.2023 9:42:12.772113
fccfcd17 800 Kč 23.3.2023 9:40:38.650086
4a69d796 750 Kč 23.3.2023 9:38:16.093121
7c13605d 700 Kč 23.3.2023 9:37:26.946931
4a69d796 650 Kč 23.3.2023 9:32:46.549622
893adfef 600 Kč 23.3.2023 9:32:25.553797

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-86
Začátek dražby23.03.2023 09:30
Konec dražby23.03.2023 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání600 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.800 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123086, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.3.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 16.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.