Pásová pila BIANCO MOD 270

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-88
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 17
Počet podání 25

Nejvyšší podání

ff7b0b70
21.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ff7b0b70 21.800 Kč 23.3.2023 10:40:07.477087
801d3530 21.600 Kč 23.3.2023 10:35:11.522694
9af00e7b 21.400 Kč 23.3.2023 10:31:02.272016
ff7b0b70 21.200 Kč 23.3.2023 10:26:38.741307
f11e4bb1 21.000 Kč 23.3.2023 10:25:55.674487
9af00e7b 20.800 Kč 23.3.2023 10:25:28.102592
a0ac5647 20.600 Kč 23.3.2023 10:24:41.421877
9af00e7b 20.400 Kč 23.3.2023 10:24:19.711406
f11e4bb1 18.400 Kč 23.3.2023 10:24:03.881715
a0ac5647 18.200 Kč 23.3.2023 10:22:40.938166
f11e4bb1 18.000 Kč 23.3.2023 10:22:31.636765
a0ac5647 17.766 Kč 23.3.2023 10:16:57.288863
4f413803 17.566 Kč 23.3.2023 10:16:47.818501
a0ac5647 16.466 Kč 23.3.2023 10:14:40.302640
f11e4bb1 16.266 Kč 23.3.2023 10:14:24.860714
a0ac5647 16.066 Kč 23.3.2023 10:06:12.997584
9af00e7b 15.866 Kč 23.3.2023 10:06:05.391381
a0ac5647 15.666 Kč 23.3.2023 10:05:46.328709
f11e4bb1 15.466 Kč 23.3.2023 10:05:35.534710
a0ac5647 14.800 Kč 23.3.2023 10:05:14.349713
be434442 14.600 Kč 23.3.2023 10:05:06.515244
a0ac5647 10.600 Kč 23.3.2023 10:03:53.806799
f11e4bb1 10.400 Kč 23.3.2023 10:03:47.348575
a0ac5647 10.200 Kč 23.3.2023 10:03:19.235214
070cf89f 10.000 Kč 23.3.2023 10:03:03.640331

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-88
Začátek dražby23.03.2023 10:00
Konec dražby23.03.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123088, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.3.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 16.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.