Bruska dvoukotoučová velká modrá, bruska EINHELL MFS 200

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-142
Nejnižší podání 800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 16

Nejvyšší podání

df3827e0
1.555 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
df3827e0 1.555 Kč 4.4.2023 11:10:34.383661
3fdb7be0 1.505 Kč 4.4.2023 11:05:44.670368
df3827e0 1.455 Kč 4.4.2023 11:03:29.811944
3fdb7be0 1.405 Kč 4.4.2023 10:58:39.447111
df3827e0 1.355 Kč 4.4.2023 10:57:15.572294
3fdb7be0 1.305 Kč 4.4.2023 10:56:52.782285
df3827e0 1.255 Kč 4.4.2023 10:55:30.034193
3fdb7be0 1.205 Kč 4.4.2023 10:50:46.705609
df3827e0 1.155 Kč 4.4.2023 10:49:12.228254
3fdb7be0 1.100 Kč 4.4.2023 10:44:35.045733
df3827e0 1.050 Kč 4.4.2023 10:40:15.095406
3fdb7be0 1.000 Kč 4.4.2023 10:35:44.292298
df3827e0 950 Kč 4.4.2023 10:33:55.540816
3fdb7be0 900 Kč 4.4.2023 10:29:37.145161
412f8532 850 Kč 4.4.2023 10:28:12.655177
3fdb7be0 800 Kč 4.4.2023 10:07:20.845134

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-142
Začátek dražby04.04.2023 10:00
Konec dražby04.04.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání800 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123142, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 13.4.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 30.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.