Skřínka 105x75x58cm

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 1/23-152
Nejnižší podání 1.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 20
Počet podání 31

Nejvyšší podání

702442a1
5.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
702442a1 5.300 Kč 4.4.2023 11:00:08.964432
f6fc8f5b 5.250 Kč 4.4.2023 10:59:58.445796
702442a1 5.200 Kč 4.4.2023 10:58:54.252015
f6fc8f5b 5.150 Kč 4.4.2023 10:58:37.511946
c1309673 4.850 Kč 4.4.2023 10:58:27.517455
702442a1 4.800 Kč 4.4.2023 10:58:10.705908
c1309673 4.750 Kč 4.4.2023 10:58:01.677256
702442a1 4.700 Kč 4.4.2023 10:57:52.770075
c1309673 4.600 Kč 4.4.2023 10:57:36.616707
702442a1 4.550 Kč 4.4.2023 10:57:32.401479
f6fc8f5b 4.500 Kč 4.4.2023 10:57:25.186880
c1309673 4.200 Kč 4.4.2023 10:57:11.048531
91e175ca 4.150 Kč 4.4.2023 10:57:03.945218
c1309673 4.100 Kč 4.4.2023 10:56:30.284417
9768a370 3.700 Kč 4.4.2023 10:56:23.652845
f6fc8f5b 3.650 Kč 4.4.2023 10:56:07.579295
c1309673 3.000 Kč 4.4.2023 10:55:55.197917
702442a1 2.200 Kč 4.4.2023 10:55:44.897172
c1309673 2.150 Kč 4.4.2023 10:55:03.437716
1ddb20fe 2.100 Kč 4.4.2023 10:54:54.028828
c1309673 2.050 Kč 4.4.2023 10:54:27.238560
1ddb20fe 2.000 Kč 4.4.2023 10:52:51.496946
9768a370 1.900 Kč 4.4.2023 10:46:19.209673
f6fc8f5b 1.850 Kč 4.4.2023 10:44:45.416754
9768a370 1.800 Kč 4.4.2023 10:43:59.360708
702442a1 1.750 Kč 4.4.2023 10:42:51.831125
9768a370 1.700 Kč 4.4.2023 10:41:42.240176
c1309673 1.650 Kč 4.4.2023 10:39:58.529393
702442a1 1.600 Kč 4.4.2023 10:33:57.195930
91e175ca 1.550 Kč 4.4.2023 10:33:43.430608
c1309673 1.500 Kč 4.4.2023 10:30:29.505726

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 1/23-152
Začátek dražby04.04.2023 10:30
Konec dražby04.04.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0123152, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 13.4.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 30.3.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.