Dražba spoluvlastnické podílu id. 7/12 rodinného domu, k.ú. Šestajovice, okr. Praha - východ

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 5202/22-034
Nejnižší podání 800.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 5202/22-034
Začátek dražby30.05.2023 10:00
Konec dražby30.05.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání800.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0520222
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o torzo řadového vnitřního rodinného domu, který byl poškozen požárem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a stavba je vhodná k demolici. Téměř celá dřevěná konstrukce krovu shořela nebo se zbortila. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Zbývající klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Nad zbylou částí domu ční dva komíny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu chybí. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku se nachází studna. 


Na pozemku parc. č. St. 96 stojí stavba rodinného domu č.p. 87. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 408 m2. Pozemek parc. č. 237/17 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 96 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 84 m2. Pozemky jsou rovinaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny jen z části . Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a zděná kolna, která je v havarijním stavu. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 670, který je ve vlastnickém právu obce Šestajovice.

 

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Dražený podíl představuje velikost id. 7/12 na nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 26.05.2023 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

V Zátiší 87/6, Šestajovice, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.