2 bytové jednotky s pozemkem (vnitřní dvůr) v obci Brno, k.ú. Zábrdovice, okres Brno-město

Do začátku dražby zbývá: 9 dnů 4 hodiny 9 minut 40 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 896/22-65
Nejnižší podání 5.600.107 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 896/22-65
Začátek dražby08.06.2023 13:00
Konec dražby08.06.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.600.107 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.400.160 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol2200896065
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované jednotky jsou v operátu Katastru nemovitostí vedeny jako byty. Dle skutečného stavu zde byla zahájena rekonstrukce – přestavba na pizzerii a kancelář. K tomuto byla předložena projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením. Nebylo doloženo žádné povolení stavebního úřadu schvalující prováděné změny a změnu užívání bytu na jiné využití.

Bytový dům s oceňovanými byty je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je podsklepený šestipodlažní s plochou střechou.
Oceňované byty 1 a 2 se nachází v 1. nadzemním podlaží, jsou přístupné přímo z ulice. V bytovém domě se nachází celkem 25 bytů.
Bytový dům je odhadem starý cca 80 – 90 let. Dle vizuální prohlídky zde byla provedena nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží s plochou střechou namísto původní sedlové střechy, dům je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
V oceňovaných bytech byla v r. 2014 zahájena rekonstrukce a přestavba na jiné využití – provoz pizzerie a jiný komerční prostor (kancelář) – rekonstrukce je již téměř dokončena (zejména v bytě č. 409/1 – budoucí využití pizzerie) – chybí kompletace rozvodů elektro a vody, dokončení sociálních zařízení, podhledů, podlah v PP apod. Nebyl však doložen žádný souhlas stavebního úřadu o povolení prováděných rekonstrukcí a souhlas se změnou užívání jednotky. Jednotky jsou tudíž oceňovány jako byty.
Oceňovaný pozemek parc.č. 976/3 o výměře 89 m2 tvoří vnitřní dvůr bytového domu, je přístupný pouze z jednotky č. 409/1 – mělo se zde nacházet venkovní posezení k pizzerii. Jsou zde provedeny dlažby a obklady.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Francouzská 409/105, Brno - Zábrdovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.