Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 rodinného domu, k.ú. Pohořelice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 8873/09-188
Nejnižší podání 80.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

5d64052d
80.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5d64052d [priorita 1] 80.000 Kč 30.5.2023 10:05:53.586677

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 8873/09-188
Začátek dražby30.05.2023 10:00
Konec dražby30.05.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání80.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0887309
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům č.p. 545 Pohořelice s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy pultová s krytinou z tašek v horším stavu. Na střeše jsou žlaby a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

 

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Dle databáze RÚIAN také na vodovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. 459 se nachází stavba rodinného domu č.p. 545. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 189 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, travnatý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 414/7. Dražený podíl představuje velikost id. 1/8 na nemovité věci.


Termín prohlídky

  • Od 26.05.2023 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Cihelny 545, Pohořelice, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.