Automobil Renault Thalia - Velký TP ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 13/22-13
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 8
Počet podání 1

Nejvyšší podání

139842c0
5.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
139842c0 5.000 Kč 6.6.2023 10:29:54.153563

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 13/22-13
Začátek dražby06.06.2023 10:00
Konec dražby06.06.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Dle zjištěných informací již vozidlo není pojízdné, a to z důvodu špatného čerpadla a je nutná výměna akumulátoru.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1322013, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejím vlastníkem, a to na ul. Studýnky, Šlapanice-Bedřichovice, dne 15.6.2023 od 15:00 hod do 16:00 hod. Potvrzení o příklepu bude vydražiteli předáno na pokladně soudního exekutora na adrese Hlinky 42/106, 603 00 Brno nebo zasláno poštou na adresu trvalého bydliště vydražitele.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 1.6.2023 na ul. Studýnky, Šlapanice-Bedřichovice, a to v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin. Zájemci o prohlídku jsou povinni se předem registrovat na email drazebni@exekutorsky.cz nejpozději do dne 31.5.2023 do 12:00 hod. Prohlídka bude umožněna pouze řádně a včas zaregistrovaným osobám.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Studýnky, Ulice, Šlapanice, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.