Automobil Škoda Fabia 5J- Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 5180/21-195
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 55
Počet podání 50

Nejvyšší podání

bd1523da
42.824 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bd1523da 42.824 Kč 22.6.2023 13:50:42.545495
aeec8624 42.624 Kč 22.6.2023 13:47:46.430067
bd1523da 42.424 Kč 22.6.2023 13:42:53.255523
aeec8624 42.000 Kč 22.6.2023 13:39:44.549096
bd1523da 41.666 Kč 22.6.2023 13:36:33.878342
aeec8624 41.200 Kč 22.6.2023 13:33:55.608626
bd1523da 41.000 Kč 22.6.2023 13:31:46.815020
aeec8624 40.200 Kč 22.6.2023 13:30:57.575805
a060aa0f 37.200 Kč 22.6.2023 13:30:37.069690
bd1523da 37.000 Kč 22.6.2023 13:30:33.389039
a060aa0f 36.400 Kč 22.6.2023 13:30:24.579440
aeec8624 36.200 Kč 22.6.2023 13:29:56.169643
a060aa0f 33.200 Kč 22.6.2023 13:29:41.864585
bd1523da 33.000 Kč 22.6.2023 13:29:38.218528
a060aa0f 32.200 Kč 22.6.2023 13:29:18.272684
bd1523da 32.000 Kč 22.6.2023 13:29:14.911694
a060aa0f 31.500 Kč 22.6.2023 13:29:02.719882
aeec8624 31.300 Kč 22.6.2023 13:28:58.167783
a060aa0f 31.100 Kč 22.6.2023 13:28:14.287446
aeec8624 30.900 Kč 22.6.2023 13:28:10.850818
a060aa0f 26.900 Kč 22.6.2023 13:28:02.152885
bd1523da 26.700 Kč 22.6.2023 13:27:58.537641
a060aa0f 26.400 Kč 22.6.2023 13:27:50.953073
aeec8624 26.200 Kč 22.6.2023 13:27:46.894063
a060aa0f 26.000 Kč 22.6.2023 13:27:37.962687
5fc36293 25.800 Kč 22.6.2023 13:27:33.820091
a060aa0f 25.600 Kč 22.6.2023 13:27:22.552075
aeec8624 25.400 Kč 22.6.2023 13:27:10.752419
5fc36293 25.200 Kč 22.6.2023 13:26:39.095024
bd1523da 25.000 Kč 22.6.2023 13:25:26.882183
aeec8624 24.600 Kč 22.6.2023 13:25:03.535274
5fc36293 24.400 Kč 22.6.2023 13:21:19.879602
81c7d498 24.200 Kč 22.6.2023 13:21:11.164736
5fc36293 24.000 Kč 22.6.2023 13:20:30.645416
aeec8624 23.800 Kč 22.6.2023 13:20:16.213041
5fc36293 23.600 Kč 22.6.2023 13:18:28.182069
bd1523da 23.400 Kč 22.6.2023 13:15:39.779629
cf26307a 22.400 Kč 22.6.2023 13:10:52.744381
5fc36293 22.200 Kč 22.6.2023 13:09:33.409288
cf26307a 22.000 Kč 22.6.2023 13:09:26.384221
5fc36293 21.800 Kč 22.6.2023 13:09:18.446883
ecd072b0 21.600 Kč 22.6.2023 13:07:55.038313
c8a7aaae 21.400 Kč 22.6.2023 13:07:21.497686
5fc36293 21.200 Kč 22.6.2023 13:06:05.102293
cf26307a 21.000 Kč 22.6.2023 13:05:49.728141
ddc9612e 20.800 Kč 22.6.2023 13:04:56.921084
ecd072b0 20.600 Kč 22.6.2023 13:04:40.315865
ddc9612e 20.400 Kč 22.6.2023 13:02:42.502608
5fc36293 20.200 Kč 22.6.2023 13:02:01.116546
ddc9612e 20.000 Kč 22.6.2023 13:00:55.906930

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 5180/21-195
Začátek dražby22.06.2023 13:00
Konec dražby22.06.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2105180195, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 29.6.2023 od 9:00
hod. do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725
804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2023 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.