Automobil Hyundai Getz - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3065/20-105
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 14
Počet podání 49

Nejvyšší podání

960f6edf
21.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
960f6edf 21.600 Kč 22.6.2023 13:32:27.135536
f12b7993 21.400 Kč 22.6.2023 13:32:22.139541
960f6edf 21.200 Kč 22.6.2023 13:32:15.664438
f12b7993 21.000 Kč 22.6.2023 13:32:10.713002
960f6edf 20.800 Kč 22.6.2023 13:32:06.675328
f12b7993 20.600 Kč 22.6.2023 13:32:01.767219
960f6edf 20.400 Kč 22.6.2023 13:31:57.888468
f12b7993 20.200 Kč 22.6.2023 13:31:53.376277
960f6edf 20.000 Kč 22.6.2023 13:31:45.816462
f12b7993 19.800 Kč 22.6.2023 13:31:40.768525
960f6edf 19.600 Kč 22.6.2023 13:31:37.008027
f12b7993 19.400 Kč 22.6.2023 13:31:31.079996
960f6edf 19.200 Kč 22.6.2023 13:31:26.847288
f12b7993 19.000 Kč 22.6.2023 13:31:20.766612
960f6edf 18.800 Kč 22.6.2023 13:31:17.383846
f12b7993 18.600 Kč 22.6.2023 13:31:11.960506
960f6edf 18.400 Kč 22.6.2023 13:31:08.503483
f12b7993 18.200 Kč 22.6.2023 13:30:57.365617
960f6edf 18.000 Kč 22.6.2023 13:30:52.289753
f12b7993 17.800 Kč 22.6.2023 13:30:48.001421
960f6edf 17.600 Kč 22.6.2023 13:30:39.741659
f12b7993 17.400 Kč 22.6.2023 13:30:35.480191
960f6edf 17.200 Kč 22.6.2023 13:30:28.450735
f12b7993 17.000 Kč 22.6.2023 13:30:24.136316
960f6edf 16.800 Kč 22.6.2023 13:30:01.514182
f12b7993 16.600 Kč 22.6.2023 13:29:57.069477
960f6edf 16.400 Kč 22.6.2023 13:29:51.124810
f12b7993 16.200 Kč 22.6.2023 13:29:47.081396
960f6edf 16.000 Kč 22.6.2023 13:29:40.734818
f12b7993 15.800 Kč 22.6.2023 13:29:36.280473
960f6edf 15.600 Kč 22.6.2023 13:29:26.357273
f12b7993 15.400 Kč 22.6.2023 13:29:21.329757
960f6edf 15.200 Kč 22.6.2023 13:29:17.497004
f12b7993 15.000 Kč 22.6.2023 13:29:11.431704
960f6edf 14.800 Kč 22.6.2023 13:29:05.636318
f12b7993 14.600 Kč 22.6.2023 13:29:01.072631
960f6edf 14.400 Kč 22.6.2023 13:28:56.485690
f12b7993 14.200 Kč 22.6.2023 13:28:51.925273
960f6edf 14.000 Kč 22.6.2023 13:28:43.836353
f12b7993 13.800 Kč 22.6.2023 13:28:38.447515
960f6edf 13.600 Kč 22.6.2023 13:28:33.516788
f12b7993 13.400 Kč 22.6.2023 13:28:27.160385
960f6edf 13.200 Kč 22.6.2023 13:28:21.948641
f12b7993 13.000 Kč 22.6.2023 13:28:16.992022
960f6edf 12.800 Kč 22.6.2023 13:28:12.377277
f12b7993 12.600 Kč 22.6.2023 13:27:55.918445
960f6edf 12.400 Kč 22.6.2023 13:27:46.854313
f12b7993 12.200 Kč 22.6.2023 13:25:02.282908
960f6edf 12.000 Kč 22.6.2023 13:10:46.580477

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3065/20-105
Začátek dražby22.06.2023 13:00
Konec dražby22.06.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2003065105, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 29.6.2023, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2023 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.