1/2 rodinného domu v obci Hovorčovice, okr. Praha-východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 538/12-327
Nejnižší podání 3.962.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

9e659f6b
3.962.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9e659f6b 3.962.667 Kč 29.6.2023 13:29:42.893994

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 538/12-327
Začátek dražby29.06.2023 13:00
Konec dražby29.06.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání3.962.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.944.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1200538322
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 395, stojícího na pozemku parc. č. St. 524, pozemku parc.č. St. 524 a parc. č. 52/31, v katastrálním území a obci Hovorčovice, okres Praha-východ. Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín, střešní okna a vikýř. Stáří budovy je cca 20 let. Okna domu jsou plastová s parapety. Část oken je opatřena elektronickými žaluziemi. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří vestavěná dvojgaráž s plastovými vraty a oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí rodinného domu se nachází byt rozdělený na chodbu (18,7 m2), koupelnu se sprchovým koutem, umyvadlem, topným žebříkem a WC (6,6 m2), obývací pokoj s kk (40,0 m2) se zakázkovou kuchyňskou linkou, technickou místnost (6,1 m2), sklad (6,0 m2), komoru (1,5 m2) a vestavěnou dvojgaráž (38,3 m2). Výška stropu v 1. NP je 2,68 m. V podkroví se nachází schodiště (5,6 m2), chodba (8,5 m2), pokoj (13,0 m2), koupelna se sprchovým koutem a rohovou vanou, dvojumyvadlem, topným žebříkem a WC (7,2 m2) a podlahovým vytápěním, pokoj (32,9 m2), šatna (7,4 m2), pokoj (16,1 m2), pokoj (18,0 m2) a WC (2,2 m2). Výška stropu v podkroví je 2,29 m. Z podkroví je možný vstup na terasu se zábradlím. Interiéry jsou v zanedbaném stavu s minimální údržbou. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, dřevěné částečně prosklené a celoprosklené. Na podlahách v místnostech se nachází plovoucí podlaha, PVC nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické. V části domu se nachází vestavěný nábytek. V domě je zabezpečovací a kamerový systém. Dům je opatřen klimatizací (nefunkční). V domě je nainstalováno osvětlení.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku se nachází studna, ze které byla čerpána voda a která je v současné době nefunkční. Odpady jsou svedeny do septiku. Přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu je v ulici. Vytápění budovy je ústřední plynové a lokální na tuhá paliva, krbem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 524 stojí rodinný dům č.p. 395. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 52/31 a tvoří společně jeden funkční celek. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Celková plocha pozemku je 809 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a oplocený. Na pozemku se nachází prosklený zahradní domek, závlahový systém, venkovní osvětlení, zpevněné plochy (zámková dlažba) a zastřešená terasa. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 52/24, který je ve vlastnictví obce Hovorčovice a přes pozemek parc. č. 52/68, který je ve spoluvlastnictví soukromých vlastníků sousedních pozemků (ošetřeno věcným břemenem).

Bylo zjištěno věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k parcelám parc. č. 52/24, parc. č. 52/67 a parc. č. 52/68 pro parcelu parc. č. 52/31.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutor uvádí, že své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:

Věřitel Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Drahobejlova 945/48, Praha, přihlásil dne 4.10.2017 pohledávku ve výši 32.979,- Kč, a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha, přihlásil dne 12.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 728.320,30 Kč a 266.881,36 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel I-Xon a.s., IČ: 28218761, Husitská 344/63, Praha, zast. JUDr. Petrem Maškem, advokátem, Husitská 344/63, Praha, přihlásil dne 19.10.2017 pohledávku ve výši 147.995,31 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, Praha, přihlásila dne 20.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.588.624,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Michal Horák, nar. 28.2.1978, Kozí 9, Praha, zast. Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, Národní 28, Praha, přihlásil dne 20.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.120.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Boleslavská 31, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, přihlásil dne 23.10.2017 pohledávku ve výši 3.394,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Michal Suchánek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prah 9, Pod Pekárnami 245/10, Praha, přihlásil dne 9.2.2023 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Michal Suchánek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prah 9, Pod Pekárnami 245/10, Praha, přihlásil dne 9.5.2023 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí částku 2.095.224,39 Kč


Věcná břemena

S nemovitou věcí je spojeno následující právo -- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro parcelu 52/31, povinnost k parcele 52/24, 52/67 a 52/68. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 2.6.2004.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hovorčovice 395, Hovorčovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.