1/3 rodinného domu s pozemky v obci Místo, okres Chomutov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14732/16-129
Nejnižší podání 364.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 15

Nejvyšší podání

b3f3b282
410.555 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b3f3b282 410.555 Kč 19.10.2023 13:35:31.743728
af62a41b 406.234 Kč 19.10.2023 13:34:33.128959
b3f3b282 405.000 Kč 19.10.2023 13:32:05.269385
af62a41b 401.000 Kč 19.10.2023 13:30:46.529972
b3f3b282 400.000 Kč 19.10.2023 13:30:35.688879
af62a41b 391.000 Kč 19.10.2023 13:29:21.497117
b3f3b282 390.000 Kč 19.10.2023 13:29:01.459559
af62a41b 382.000 Kč 19.10.2023 13:28:40.570874
3fa804d6 381.000 Kč 19.10.2023 13:28:33.648278
b3f3b282 380.000 Kč 19.10.2023 13:27:42.589578
af62a41b 371.000 Kč 19.10.2023 13:25:29.454624
b3f3b282 370.000 Kč 19.10.2023 13:14:17.154615
3fa804d6 366.000 Kč 19.10.2023 13:12:35.675020
b3f3b282 365.000 Kč 19.10.2023 13:07:46.606570
af62a41b 364.000 Kč 19.10.2023 13:06:46.626456

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14732/16-129
Začátek dražby19.10.2023 13:00
Konec dražby19.10.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání364.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)546.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1614732129
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 50 let. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 2+1. V přízemí domu se nachází předsíň (9,37 m2), chodba (9,57 m2), WC (0,72 m2), koupelna (2,89 m2), kuchyň (12,85 m2), obývací pokoj (20,81 m2), pokoj (13,93 m2) a komora (2,62 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené a posuvné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, prkny a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Zdi v domě jsou popraskané. Dům je v původním stavu, určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťují kamna.

Na pozemku parc. č. 46/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 82. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 98 m2. Pozemky parc. č. 45/2 (zahrada), parc. č. 45/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 46/2 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná kolna se sedlovou střechou s krytinou z šablony. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1 ve vlastnickém právu obce Místo.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Místo 82, Místo, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.