Spoluvlastnický podíl ideální 1821/44628 na bytovém domě odpovídající 3/4 bytové jednotky 2+1 v obci Blansko, okres Blansko

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 16401/15-438
Nejnižší podání 1.390.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 16401/15-438
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.390.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.085.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1516401438
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, 1 podzemní podlaží a volné půdní prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena bleskosvodem a komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Poštovní schránky jsou uvnitř budovy. Stáří domu je cca 60 let, budova je v původním stavu.

Dle sdělení pana Kováře, který je vlastníkem jedné z bytových jednotek v domě, odpovídá podílu povinného užívání jednotky č. 15, která se nachází v budově č.p. 1623 č.o. 6 ve 2. NP. Podíl na společných částech domu je o velikosti 1821/44628. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky. Dohoda o rozdělení bytových jednotek v domě mezi spoluvlastníky domu uzavřena nebyla. Dispoziční řešení bytu je 2+1. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Bytové jádro je zděné. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou, kobercem nebo parketami. Byt je v zanedbaném stavu, je vhodný ke kompletní modernizaci.

K bytu náleží balkón (2,13 m2) a sklepní kóje. Plocha sklepní kóje a balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 56,06 m2. Užitná plocha bytu byla určena na základě místního šetření.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, elektřinu a UPC. Vytápění bytu je plynovým kotlem. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. St. 1311 stojí bytový dům č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 460 m2. Pozemek je pravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemky ve vlastnickém právu města Blansko.

Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Ohledání bylo provedeno dne 5.12.2019. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stařeckého 1623/6, Blansko, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.