Dražba rodinného domu na ul. Stará 368/6, 708 00 Ostrava - Pustkovec, včetně pozemků

Do začátku dražby zbývá: 3 měsíce 16 dnů 6 hodin 35 minut 20 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00195/13-513
Nejnižší podání 5.600.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00195/13-513
Začátek dražby30.09.2024 08:30
Konec dražby30.09.2024 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání5.600.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.400.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0019513
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba byla odročena na 30.09.2024.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 3830/5, ostatní plocha o výměře 71 m²,

- pozemek parcela č. 3830/8, zahrada o výměře 704 m²,

- pozemek parcela č. 3830/9, zahrada o výměře 10 m²,

- pozemek parcela č. 3830/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m². Na pozemku stojí stavba: Pustkovec, č.p. 368, rod.dům,

- Stavba: Pustkovec, č.p. 368, rod. dům, na parcele č. 3830/12,

zapsané na listu vlastnictví č. 962 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Pustkovec.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Pustkovec, při ul. Stará, cca 370 m od zastávky MHD bus „Pustkovecká“ a cca 350 m západně od ÚMOb Pustkovec. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního a hromadného bydlení a občanského vybavení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 3811/2 (ul. Stará), který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Ve statutárním městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 12 km.

Pozemky:

Pozemky parc.č. 3830/8 a 3830/12 jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 368, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou v části svažité a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 882 m².

Pozemky parc.č. 3830/5 a 3830/9 slouží jako přístupová komunikace, nachází se mimo funkční celek. Celková výměra pozemků činí 81 m².

Stavby:

- Rodinný dům č.p. 368 na pozemku parc.č. 3830/12

Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic POROTHERM, zateplené. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, se střešní krytinou z folie. Fasádní omítky jsou provedeny do lepidla na zateplení, chybí dokončit finální vrstvu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké (v garáží chybí). Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Okna jsou instalována plastová, dveře jsou hladké plné a prosklené v obložkách. Vrata do garáže jsou sekční na dálkové ovládání. Podlahy v obytných místnostech tvoří keramické dlažby a textilní krytiny na betonovém povrchu. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby, v garáži chybí. Vytápění domu je el. podlahové a radiátory. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Objekt je napojen na IS: voda, elektro, a kanalizace. Plyn není v domě proveden.

Dispoziční řešení:

1.NP – kuchyňský kout s obývacím pokojem, 4 pokoje, chodba, koupelna s WC, WC, technická místnost, šatna a garáž

Zastavěná plocha domu činí 178 m². Podlahová plochu domu činí cca 120 m² (bez garáže cca 21 m²).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

- Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro: Parcela: 3830/13, Parcela: 3830/14, Parcela: 3830/2; povinnost k: Parcela: 3824/3, Parcela: 3829/5, Parcela: 3829/6, Parcela: 3830/5, Parcela: 3830/9; na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 09.01.2008 (V-789/2008-807). - Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro: Parcela: 3830/10, Parcela: 3830/3; povinnost k: Parcela: 3824/3, Parcela: 3829/5, Parcela: 3829/6, Parcela: 3830/5, Parcela: 3830/9; na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 09.01.2008 (V-789/2008-807). - Věcné břemeno zřizování a provozování vedení energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 5459-95/2011; oprávnění pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 40502 Děčín, IČ: 24729035; povinnost k: Parcela: 3824/3, Parcela: 3829/6, Parcela: 3830/5, Parcela: 3830/9; na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 02.11.2011 (V-14485/2011-807).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stará 368/6, Adresa, Ostrava - Pustkovec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.