Automobil Dacia Dokker - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1133/21-81
Nejnižší podání 55.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 47
Počet podání 52

Nejvyšší podání

5ebd997a
140.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5ebd997a 140.000 Kč 12.12.2023 15:07:10.357033
058b9a75 139.500 Kč 12.12.2023 15:03:04.528996
5ebd997a 139.000 Kč 12.12.2023 15:02:10.281572
058b9a75 138.500 Kč 12.12.2023 14:57:47.315356
5ebd997a 138.000 Kč 12.12.2023 14:53:32.907329
058b9a75 137.500 Kč 12.12.2023 14:52:13.840250
5ebd997a 137.000 Kč 12.12.2023 14:51:22.054229
058b9a75 136.500 Kč 12.12.2023 14:47:34.260166
5ebd997a 136.000 Kč 12.12.2023 14:44:38.386213
058b9a75 135.500 Kč 12.12.2023 14:40:34.580745
5ebd997a 135.000 Kč 12.12.2023 14:40:21.499639
058b9a75 134.500 Kč 12.12.2023 14:40:04.457255
5ebd997a 134.000 Kč 12.12.2023 14:39:57.873077
058b9a75 133.500 Kč 12.12.2023 14:35:51.745808
5ebd997a 133.000 Kč 12.12.2023 14:35:42.169309
058b9a75 132.500 Kč 12.12.2023 14:31:21.310527
5ebd997a 132.000 Kč 12.12.2023 14:31:10.708214
058b9a75 131.500 Kč 12.12.2023 14:26:23.913082
5ebd997a 131.000 Kč 12.12.2023 14:26:13.730192
058b9a75 130.500 Kč 12.12.2023 14:22:02.172185
5ebd997a 130.000 Kč 12.12.2023 14:21:10.404974
058b9a75 129.500 Kč 12.12.2023 14:17:25.255601
5ebd997a 129.000 Kč 12.12.2023 14:13:00.420480
058b9a75 128.500 Kč 12.12.2023 14:09:06.509608
5ebd997a 128.000 Kč 12.12.2023 14:04:14.234129
058b9a75 127.500 Kč 12.12.2023 13:59:52.334846
5ebd997a 127.000 Kč 12.12.2023 13:59:43.653889
058b9a75 126.500 Kč 12.12.2023 13:55:29.990755
5ebd997a 126.000 Kč 12.12.2023 13:55:19.909861
058b9a75 125.500 Kč 12.12.2023 13:50:49.207258
5ebd997a 125.000 Kč 12.12.2023 13:47:29.878130
058b9a75 124.500 Kč 12.12.2023 13:42:56.211648
5ebd997a 124.000 Kč 12.12.2023 13:42:46.811321
058b9a75 123.500 Kč 12.12.2023 13:38:12.411583
5ebd997a 123.000 Kč 12.12.2023 13:38:02.948608
058b9a75 122.500 Kč 12.12.2023 13:33:36.647746
5ebd997a 122.000 Kč 12.12.2023 13:33:30.947447
058b9a75 121.500 Kč 12.12.2023 13:32:55.617923
5ebd997a 121.000 Kč 12.12.2023 13:32:46.215511
058b9a75 120.500 Kč 12.12.2023 13:32:12.023126
5ebd997a 120.000 Kč 12.12.2023 13:31:54.689116
058b9a75 119.000 Kč 12.12.2023 13:30:17.637567
5ebd997a 118.500 Kč 12.12.2023 13:30:06.904698
058b9a75 113.500 Kč 12.12.2023 13:29:13.710133
5ebd997a 113.000 Kč 12.12.2023 13:28:31.012510
058b9a75 108.000 Kč 12.12.2023 13:26:15.998233
5ebd997a 107.500 Kč 12.12.2023 13:24:39.645721
27caac99 107.000 Kč 12.12.2023 13:13:20.122930
5ebd997a 106.000 Kč 12.12.2023 13:00:57.790247
50690ed3 56.000 Kč 12.12.2023 13:00:39.647376
38c53698 55.500 Kč 12.12.2023 13:00:25.393490
5ebd997a 55.000 Kč 12.12.2023 13:00:12.648470

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1133/21-81
Začátek dražby12.12.2023 13:00
Konec dražby12.12.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání55.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2101133081, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 19.12.2023, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.12.2023 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.