Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Dražice, k.ú. Dražice u Tábora, okres Tábor

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 10 dnů 1 hodina 50 minut 13 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9482/18-114
Nejnižší podání 472.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9482/18-114
Začátek dražby11.01.2024 13:00
Konec dražby11.01.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání472.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)708.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1809482114
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Dražice. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících zemědělských pozemků pásových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 10 597 m2. Pozemek parc. č. 1591 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na západní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor pozemků parc. č. 1562/4, parc. č. 1571/3 a parc. č. 1570/6 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně lesním porostem a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2152/5, který je ve vlastnictví České republiky.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská – orná půda, z malé části jako návrh na plochu zemědělskou – trvalé travní porosty a z malé části jako plocha smíšeného nezastavěného území. Pozemek parc. č. 1570/6 je vedený jako návrh na plochu bydlení – venkovského charakteru.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dražice 56, Dražice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.