Dražba pozemku k.ú. Hustopeče u Brna

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 9 dnů 22 hodin 18 minut 21 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 86/18-147
Nejnižší podání 19.720 Kč
Minimální příhoz 500 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 86/18-147
Začátek dražby11.01.2024 10:00
Konec dražby11.01.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání19.720 Kč
Výsledná cena (odhadní)49.300 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota4.999 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol8618
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 4542/322, orná půda o výměře 20 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak je tato nemovitost zapsána v katastru nemovitostí na LV 12277 pro obec Hustopeče, katastrální území Hustopeče u Brna. Jedná se o plochu obehnanou dřevěným laťováním, která vytváří terasu u bytu v přízemí tohoto domu. Jedná se tedy o pozemek užívaný v jednotném funkčním celku s rezidenční stavbou – bytem, terasa nahrazuje funkci balkónu v jiných bytech v tomto domě. Výměra 20,0 m2 je velmi atraktivní, plocha je zpevněná, oplocená, přístupná právě jen z bytové jednotky č. 1292/2 v bytovém domě č.p. 1292, 1293 v Hustopečích.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, 11800 Praha, IČ: 27242617, celkem 952.129,48 Kč, v d) pořadí neuvedeno, nejpozději k 27.3.2018, vymáháno v 203 Ex 10561/18


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°56'42.11"N 16°43'22.83"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.