Dražba obrazu olej J. Židlický

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 145 EX 61/18-114
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 13
Počet podání 7

Nejvyšší podání

1ea36114
42.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1ea36114 42.000 Kč 26.3.2024 10:26:14.680194
6787f20a 40.000 Kč 26.3.2024 10:25:59.942165
1ea36114 38.000 Kč 26.3.2024 10:23:53.436343
6787f20a 36.000 Kč 26.3.2024 10:23:32.647811
1ea36114 34.000 Kč 26.3.2024 10:20:35.011725
6787f20a 32.000 Kč 26.3.2024 10:19:45.617406
1ea36114 30.000 Kč 26.3.2024 10:04:08.981145

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby145 EX 61/18-114
Začátek dražby26.03.2024 10:00
Konec dražby26.03.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Sekyrka Hynek, Mgr.
Bryksova 818/48, 19800 Praha 14

Kontaktní osoba

Mgr. Hynek Sekyrka
telefon: 284 684 313, mobil: 606 033 366
posta@eupraha1.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Středa09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka2489912329/0800
Variabilní symbol6118114
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Jedná se o dražbu obrazu olej / překližka, cca 90x70 cm, motiv zátiší s divočáky, podepsáno patrně J. Židlický, značeno vpravo dole, rámováno, praskliny a odlupky na rámu, doporučeno vyčistit, (pozn. exekutora: pravost autora nebyla ověřena a exekutor neručí za autenticitu)


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bryksova 818/48, Praha 14 - Černý Most, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.