Demolovaný RD v Olšanech u Prostějova

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EXD 1/24-7
Nejnižší podání 850.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 49

Nejvyšší podání

9d921edc
1.440.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9d921edc 1.440.000 Kč 4.4.2024 11:39:55.794238
ab6cfd34 1.430.000 Kč 4.4.2024 11:37:18.420600
9d921edc 1.420.000 Kč 4.4.2024 11:36:19.800212
ab6cfd34 1.410.000 Kč 4.4.2024 11:32:59.379676
9d921edc 1.400.000 Kč 4.4.2024 11:32:29.502835
ab6cfd34 1.350.000 Kč 4.4.2024 11:29:47.354236
9d921edc 1.340.000 Kč 4.4.2024 11:28:34.790373
ab6cfd34 1.330.000 Kč 4.4.2024 11:27:07.381488
9d921edc 1.320.000 Kč 4.4.2024 11:24:03.099697
ab6cfd34 1.310.000 Kč 4.4.2024 11:19:48.718552
9d921edc 1.300.000 Kč 4.4.2024 11:17:39.681442
ab6cfd34 1.290.000 Kč 4.4.2024 11:17:24.593116
9d921edc 1.280.000 Kč 4.4.2024 11:16:07.641938
ab6cfd34 1.270.000 Kč 4.4.2024 11:12:19.205945
37d96eb9 1.260.000 Kč 4.4.2024 11:10:59.669284
ab6cfd34 1.250.000 Kč 4.4.2024 11:07:32.582848
37d96eb9 1.240.000 Kč 4.4.2024 11:07:06.502397
ab6cfd34 1.230.000 Kč 4.4.2024 11:06:20.037801
37d96eb9 1.220.000 Kč 4.4.2024 11:05:27.979878
ab6cfd34 1.210.000 Kč 4.4.2024 11:05:17.779898
9d921edc 1.200.000 Kč 4.4.2024 11:05:07.599515
ab6cfd34 1.170.000 Kč 4.4.2024 11:02:53.288359
9d921edc 1.160.000 Kč 4.4.2024 11:02:40.959524
37d96eb9 1.130.000 Kč 4.4.2024 11:02:34.715811
aaa73d09 1.120.000 Kč 4.4.2024 11:00:22.823220
9d921edc 1.110.000 Kč 4.4.2024 11:00:18.413849
aaa73d09 1.100.000 Kč 4.4.2024 11:00:09.479587
6e32f666 1.090.000 Kč 4.4.2024 11:00:04.394307
aaa73d09 1.070.000 Kč 4.4.2024 10:59:53.465041
9d921edc 1.060.000 Kč 4.4.2024 10:59:33.886566
ab6cfd34 1.050.000 Kč 4.4.2024 10:59:21.309666
6e32f666 1.040.000 Kč 4.4.2024 10:59:08.267790
37d96eb9 1.030.000 Kč 4.4.2024 10:58:56.844735
9d921edc 1.020.000 Kč 4.4.2024 10:56:43.294596
aaa73d09 1.010.000 Kč 4.4.2024 10:56:27.618386
9d921edc 1.000.000 Kč 4.4.2024 10:56:16.156508
aaa73d09 990.000 Kč 4.4.2024 10:55:40.821982
37d96eb9 980.000 Kč 4.4.2024 10:54:22.646709
9d921edc 970.000 Kč 4.4.2024 10:53:36.378215
6e32f666 960.000 Kč 4.4.2024 10:52:21.149884
9d921edc 950.000 Kč 4.4.2024 10:50:06.330352
aaa73d09 930.000 Kč 4.4.2024 10:26:25.929657
37d96eb9 920.000 Kč 4.4.2024 10:25:20.188801
aaa73d09 910.000 Kč 4.4.2024 10:09:00.270956
9d921edc 900.000 Kč 4.4.2024 10:06:34.381478
aaa73d09 880.000 Kč 4.4.2024 10:04:43.523260
9d921edc 870.000 Kč 4.4.2024 10:03:44.972777
aaa73d09 860.000 Kč 4.4.2024 10:02:24.500402
9d921edc 850.000 Kč 4.4.2024 10:01:06.324852

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby122 EXD 1/24-7
Začátek dražby04.04.2024 10:00
Konec dražby04.04.2024 11:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání850.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.700.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol1000124
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o prodej pozemku p.č.st. 371 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 269 m2. Na pozemku se  nachází vedlejší stavby – garáž, podsklepená dílna s terasou na střeše, které byly dotčeny výbuchem v malém rozsahu. Dále se jedná se o prodej pozemeku p.č. 187 – zahrada o výměře 270 m2, který tvoří zahradu za bývalou stavbou domu. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy (vrata, vrátka, oplocení, zahradní domek, který není zapsán v katastru nemovitostí). Dle územního plánu obce se pozemek p.č.st. 371 nachází v plochách pro bydlení venkovské a pozemek p.č. 187 v plochách zeleně (soukromá a vyhrazená zeleň, zahrady).

Více informací a fotografií obsahuje zveřejněný znalecký posudek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Olšany u Prostějova 225, Olšany u Prostějova, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.