RD v obci Polní Voděrady

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139 EX 04509/12
Nejnižší podání 1.467.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139 EX 04509/12
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.467.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110450912
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a nachází se v zastavěné, centrální části obce Polní Voděrady, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca 80 roků. Dle dostupných podkladových materiálů byla provedena nadstavba II. nadzemního podlaží a kompletní modernizace vnitřního vybavení rodinného domu. Na rodinný dům, vlevo (pohled z ulice), navazuje stodola, na kterou navazuje zděná kůlna, vedle rodinného domu, vlevo (pohled z ulice), je přístupná ocelová kůlna, na rodinný dům, vpravo (pohled z ulice), navazuje zděná kůlna.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.