1/2 rodinného domu se zahradou, v obci Dobřichov, k.ú. Dobřichov, okres Kolín

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8486/17
Nejnižší podání 664.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8486/17
Začátek dražby02.05.2024 13:00
Konec dražby02.05.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání664.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)996.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota66.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1708486095
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

 Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebnětechnický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová skrytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou zpozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace, přípojky vodovodu a plynovodu jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 142 se nachází stavba rodinného domu č.p. 134. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 280 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 95/5, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 225 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté. Na pozemku se dále nachází kolna, zděná garáž s pultovou střechou a dřevěnými vraty. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 99/34, který je ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je kolna, garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dobřichov 134, Dobřichov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.