Rodinný dům v obci Kovářov, okr. Písek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX9988/20-151
Nejnižší podání 3.540.000 Kč
Minimální příhoz 13.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 48

Nejvyšší podání

9c0918cd
4.155.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9c0918cd 4.155.000 Kč 22.5.2024 14:12:36.224045
9a8e208c 4.142.000 Kč 22.5.2024 14:08:50.001080
9c0918cd 4.129.000 Kč 22.5.2024 14:03:53.995886
9a8e208c 4.116.000 Kč 22.5.2024 14:00:58.402804
741e86e1 4.103.000 Kč 22.5.2024 14:00:29.726957
9a8e208c 4.090.000 Kč 22.5.2024 13:59:42.354739
741e86e1 4.077.000 Kč 22.5.2024 13:59:29.424747
9a8e208c 4.064.000 Kč 22.5.2024 13:58:39.434117
741e86e1 4.051.000 Kč 22.5.2024 13:58:05.024380
9a8e208c 4.038.000 Kč 22.5.2024 13:57:37.131066
741e86e1 4.025.000 Kč 22.5.2024 13:57:12.964517
9a8e208c 4.012.000 Kč 22.5.2024 13:57:01.250838
741e86e1 3.999.000 Kč 22.5.2024 13:56:49.825920
9a8e208c 3.986.000 Kč 22.5.2024 13:56:20.152498
741e86e1 3.973.000 Kč 22.5.2024 13:56:05.927371
9a8e208c 3.960.000 Kč 22.5.2024 13:55:48.610348
741e86e1 3.947.000 Kč 22.5.2024 13:55:37.355338
9a8e208c 3.934.000 Kč 22.5.2024 13:55:33.055521
741e86e1 3.921.000 Kč 22.5.2024 13:54:35.037905
9a8e208c 3.908.000 Kč 22.5.2024 13:53:43.310277
741e86e1 3.895.000 Kč 22.5.2024 13:53:34.722361
9a8e208c 3.882.000 Kč 22.5.2024 13:53:07.645321
741e86e1 3.869.000 Kč 22.5.2024 13:52:38.139910
9a8e208c 3.856.000 Kč 22.5.2024 13:52:32.982121
741e86e1 3.843.000 Kč 22.5.2024 13:51:22.408192
9a8e208c 3.830.000 Kč 22.5.2024 13:49:04.448157
5a96ddd3 3.817.000 Kč 22.5.2024 13:43:42.883565
9a8e208c 3.804.000 Kč 22.5.2024 13:40:15.325812
741e86e1 3.791.000 Kč 22.5.2024 13:33:16.706477
9a8e208c 3.778.000 Kč 22.5.2024 13:32:44.806834
741e86e1 3.765.000 Kč 22.5.2024 13:31:55.123405
5a96ddd3 3.752.000 Kč 22.5.2024 13:31:49.293470
741e86e1 3.739.000 Kč 22.5.2024 13:28:45.728470
9a8e208c 3.726.000 Kč 22.5.2024 13:27:55.419495
741e86e1 3.713.000 Kč 22.5.2024 13:26:00.316378
5a96ddd3 3.700.000 Kč 22.5.2024 13:24:54.682904
9a8e208c 3.683.000 Kč 22.5.2024 13:21:05.747845
5a96ddd3 3.670.000 Kč 22.5.2024 13:20:31.183490
741e86e1 3.657.000 Kč 22.5.2024 13:18:08.157419
5a96ddd3 3.644.000 Kč 22.5.2024 13:16:20.453716
9a8e208c 3.631.000 Kč 22.5.2024 13:13:57.859934
741e86e1 3.618.000 Kč 22.5.2024 13:11:52.968475
9a8e208c 3.605.000 Kč 22.5.2024 13:10:42.619119
5a96ddd3 3.592.000 Kč 22.5.2024 13:07:08.942144
9a8e208c 3.579.000 Kč 22.5.2024 13:05:03.820027
5a96ddd3 3.566.000 Kč 22.5.2024 13:03:45.443480
9a8e208c 3.553.000 Kč 22.5.2024 13:01:00.065652
5a96ddd3 3.540.000 Kč 22.5.2024 13:00:38.671400

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX9988/20-151
Začátek dražby22.05.2024 13:00
Konec dražby22.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání3.540.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.080.000 Kč
Minimální výše příhozu13.000 Kč
Dražební jistota710.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100998820
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděný rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Kovářov, v místní části s názvem Zahořany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zahořany 99, 399 01 Kovářov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 876/1 - ostatní plocha a p.č. 254 - ostatní plocha a po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1358 - ostatní plocha a p.č. 1357 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Kovářov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizace (septik/žumpa). Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Kovářov se dále nachází hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 10 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou.

203EX9988/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení kabelového vedení NN a kabelové skříně dle GP 389-299/2014, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 9.1.2015, právní účinky zápisu ke dni 20.1.2015. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno a vázne na: - p.č. 251/3


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zahořany 99, Kovářov - Zahořany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.