Dražba spol. podílu 1/4 RD obec, okres Předboj

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 027 EX 01051/17-388
Nejnižší podání 618.667 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

98cda549
618.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
98cda549 618.667 Kč 14.5.2024 10:07:05.220082

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby027 EX 01051/17-388
Začátek dražby14.05.2024 10:00
Konec dražby14.05.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, Miloslav Hauerland, JUDr.
Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Miloslav Hauerland
telefon: +420 257 312 641, mobil: + 420 602 380 822
hauerland@urad-exekutora.cz

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa09:00 - 11:3012:30 - 15:00

Nejnižší podání618.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)928.000 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka700290010 / 2700
Variabilní symbol1105117
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spol. podílu 1/4 RD č.p. 11 a objekt bydlení bez čp/če, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 25/1, st. 25/2 a 42/2 v katastrálním území Předboj, obec Předboj, okres Praha-východ. Dům č.p. 11 leží v širším centru obce, v ulici Pod Vrškem. Skutečný stav domu a vedlejší stavby neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí. Dům je 1/2 dvojdomu, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Dům byl postaven cca v roce 1910, základy domu jsou kamenné, nosné svislé konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva. Krov dřevěný. Krytina střechy je pálená tašková, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Stropy dřevěné trámové. Fasádní omítka břízolitová, okna dřevěná zdvojená. Nebyla umožněna prohlídka rodinného domu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.225270076, 14.478752277

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.