Byt 2+kk v Praze - Horní Měcholupy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX32684/23
Nejnižší podání 3.370.000 Kč
Minimální příhoz 14.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 12

Nejvyšší podání

d8d8f139
3.750.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d8d8f139 3.750.000 Kč 22.5.2024 14:08:35.956168
86ebbc85 3.700.000 Kč 22.5.2024 14:08:25.009223
d8d8f139 3.650.000 Kč 22.5.2024 14:07:02.274635
86ebbc85 3.600.000 Kč 22.5.2024 14:03:19.092889
d8d8f139 3.564.000 Kč 22.5.2024 14:02:38.169634
86ebbc85 3.550.000 Kč 22.5.2024 13:58:14.442064
461415aa 3.500.000 Kč 22.5.2024 13:57:46.730993
86ebbc85 3.478.000 Kč 22.5.2024 13:57:05.525100
461415aa 3.428.000 Kč 22.5.2024 13:56:47.243627
86ebbc85 3.414.000 Kč 22.5.2024 13:56:12.516077
461415aa 3.384.000 Kč 22.5.2024 13:42:10.633909
d8d8f139 3.370.000 Kč 22.5.2024 13:15:54.261208

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX32684/23
Začátek dražby22.05.2024 13:00
Konec dražby22.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání3.370.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.055.000 Kč
Minimální výše příhozu14.000 Kč
Dražební jistota850.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103268423
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 408/60 v budově č.p. 408, příslušející k části obce Horní Měcholupy, na pozemku p.č. 509/9, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 439/42715; a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 439/42715 pozemku p.č. 509/223 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 6116, č. 462, č. 2778 a č. 2470, vše v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v IX. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s dvanácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven dvěma výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Nad Přehradou. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 509/415, který je ve vlastnictví hlavního města Praha a dále přes pozemek p.č. 509/223, který je předmětem ocenění. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven cca v roce 1991. V průběhu životnosti bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení, modernizace výtahů a výměna původních oken za nová plastová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.  Pozemek p.č. 509/223 tvoří s bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy (oplocení, 2x kovová vrátka, zpevněná plocha dlážděná).

203EX32684/23  www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nad přehradou 408, Praha 15 - Horní Měcholupy, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.