id. podíl o vel. 1/6 bytu 2+1, Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 2437/61

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 DD 5126/23-12
Nejnižší podání 413.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 11
Počet podání 54

Nejvyšší podání

31d8bcac
670.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
31d8bcac [priorita 1] 670.000 Kč 23.5.2024 14:06:05.599545
a986c43b 670.000 Kč 23.5.2024 14:02:18.639132
31d8bcac [priorita 1] 664.334 Kč 23.5.2024 14:01:24.769349
a986c43b 664.334 Kč 23.5.2024 13:59:03.494759
31d8bcac [priorita 1] 659.334 Kč 23.5.2024 13:58:35.451358
a986c43b 659.334 Kč 23.5.2024 13:56:00.811509
31d8bcac [priorita 1] 654.334 Kč 23.5.2024 13:55:26.981027
a986c43b 654.334 Kč 23.5.2024 13:51:56.704264
31d8bcac [priorita 1] 652.334 Kč 23.5.2024 13:51:19.963318
a986c43b 652.334 Kč 23.5.2024 13:49:05.967506
31d8bcac [priorita 1] 650.334 Kč 23.5.2024 13:44:43.979357
39ae0075 650.334 Kč 23.5.2024 13:42:07.815099
31d8bcac [priorita 1] 645.334 Kč 23.5.2024 13:40:45.983323
39ae0075 645.334 Kč 23.5.2024 13:38:23.296960
c846715c 620.334 Kč 23.5.2024 13:37:26.871811
094831b7 618.334 Kč 23.5.2024 13:36:56.599057
a986c43b 616.334 Kč 23.5.2024 13:36:43.686721
c846715c 614.334 Kč 23.5.2024 13:36:23.580412
a986c43b 612.334 Kč 23.5.2024 13:36:19.647842
c846715c 610.334 Kč 23.5.2024 13:36:16.200200
c846715c 608.334 Kč 23.5.2024 13:36:11.610691
094831b7 606.334 Kč 23.5.2024 13:36:01.122890
c846715c 604.334 Kč 23.5.2024 13:35:43.971537
39ae0075 602.334 Kč 23.5.2024 13:35:09.838823
094831b7 586.334 Kč 23.5.2024 13:35:04.845430
c846715c 584.334 Kč 23.5.2024 13:34:07.413940
094831b7 582.334 Kč 23.5.2024 13:34:00.675401
31d8bcac [priorita 1] 580.334 Kč 23.5.2024 13:33:48.603133
a986c43b 580.334 Kč 23.5.2024 13:33:37.307233
094831b7 578.334 Kč 23.5.2024 13:31:55.631359
c846715c 576.334 Kč 23.5.2024 13:31:50.618058
094831b7 574.334 Kč 23.5.2024 13:29:53.401193
a986c43b 572.334 Kč 23.5.2024 13:29:31.941183
094831b7 562.334 Kč 23.5.2024 13:28:50.412588
39ae0075 560.334 Kč 23.5.2024 13:28:29.598523
31d8bcac [priorita 1] 558.334 Kč 23.5.2024 13:27:58.011808
094831b7 558.334 Kč 23.5.2024 13:27:19.794883
a986c43b 556.334 Kč 23.5.2024 13:26:58.411960
094831b7 554.334 Kč 23.5.2024 13:25:37.895144
31d8bcac [priorita 1] 552.334 Kč 23.5.2024 13:24:47.523504
094831b7 552.334 Kč 23.5.2024 13:22:36.103270
39ae0075 550.334 Kč 23.5.2024 13:22:12.876607
0b67efae 508.334 Kč 23.5.2024 13:21:20.712919
094831b7 506.334 Kč 23.5.2024 13:19:41.291664
0b67efae 504.334 Kč 23.5.2024 13:19:19.384518
31d8bcac [priorita 1] 502.334 Kč 23.5.2024 13:16:37.056080
094831b7 502.334 Kč 23.5.2024 13:15:55.455126
39ae0075 500.000 Kč 23.5.2024 13:15:32.148747
094831b7 451.334 Kč 23.5.2024 13:14:35.907181
39ae0075 449.334 Kč 23.5.2024 13:13:33.910399
094831b7 419.334 Kč 23.5.2024 13:09:03.548741
0b67efae 417.334 Kč 23.5.2024 13:08:53.151369
094831b7 415.334 Kč 23.5.2024 13:07:06.481391
c846715c 413.334 Kč 23.5.2024 13:06:32.875450

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby099 DD 5126/23-12
Začátek dražby23.05.2024 13:00
Konec dražby23.05.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání413.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)620.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol512623
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Ideální podíl 1/6 bytu ve vlastnictví Petra Svobody bude dražena samostatnou dražbou (099 DD 5126/23-12)  konanou dne 23.05.2024 v 11.00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz


bytová jednotka č. 2437/18, která je v osobním vlastnictví a je umístěna v 5. nadzemním podlaží a její dispozice je 2+1.
Předsíň 9,90 m2
Koupelna 2,40 m2
WC 1,10 m2
Spíž 1,60 m2
Kuchyně 9,10 m2
Pokoj 1 13,90 m2
Pokoj 2 19,40 m2
Sklep 2,10 m2
Podlahová plocha 57,40 m2
Podlahová plocha vč. příslušenství 59,50 m2
Podlahová plocha místností je převzata z odhadu č.1185/22/03 vyhotoveného Ing. Milanem
Čermákem dne 22.3.2022 a s drobnými odchylkami odpovídá výměrám, které doložil pan Martin
Kochan.
Bytové jádro je zděné. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem (instalace cca v roce 2010). Okna
obytných místností jsou orientovaná na sever. Vybavení koupelny tvoří sprchový kout a umyvadlo,
samostatné WC je vybaveno klasickou toaletou. Kuchyňská linka není instalována.
Vnitřní dveře jsou hladké plné a částečně prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře
jsou dřevěné.
V pokojích tvoří podlahu vlýsky, v ostatních místnostech je položeno lino.
Veškeré vybavení jednotky je v původním stavu.
Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 V a je dodávána z rozvodné sítě. Bytový dům je
napojen na veřejný rozvod vody, zemního plynu a kanalizaci. Ohřev vody a vytápění je řešeno
dálkově, topná tělesa tvoří původní litinové radiátory.
Dle poskytnutých podkladů je oceňovaná jednotka v původním stavu a je vhodná k celkové
rekonstrukci. Z poskytnuté fotodokumentace je patrné lokální poškození stropního podhledu v
pokoji 2 vlivem průsaku vody.
Bytový dům má 6 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, nemá vybudované obytné podkroví
ani půdní prostory.
Svislé nosné konstrukce jsou zděné, základy jsou pravděpodobně betonové, stropy jsou
pravděpodobně železobetonové. Střecha je plochá, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky
jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové. Společné prostory domu tvoří vstupní prostor
a schodiště. V domě není instalován výtah. Bytový dům byl postaven odhadem kolem roku 1935.
Popis pozemku a lokality:
Pozemek je rovinatý, bez oplocení, bez trvalých porostů a je zcela zastavěn objektem bytového
domu.
Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní veřejně přístupné komunikaci z ul. Biskupcova.
Bytový dům je postaven ve východní části obce. Okolní zástavbu tvoří bytové domy, tramvajové
depo vozovna Žižkov a areál Státní tiskárny cenin.
Občanská vybavenost v podobě úřadů, pošty, obchodů, škol, kulturních a sportovních zařízení je v
docházkové i dojezdové vzdálenosti.
Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v
podobě parků je v docházkové vzdálenosti. Jedná se o lokalitu se zanedbatelným rizikem výskytu
záplav.
Zastávka MHD je v docházkové vzdálenosti, zastávky dálkových spojů v dojezdové vzdálenosti. V
místě jsou omezené parkovací možnosti v blízkosti domu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Biskupcova 2437/61, Praha 3 - Žižkov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.