Dražba podílu 1/2 RD obec, okres Všelibice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DDR 02/24-07
Nejnižší podání 2.266.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DDR 02/24-07
Začátek dražby16.05.2024 10:00
Konec dražby16.05.2024 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání2.266.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.400.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol022024
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 RD v obci Všelibice. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený RD s obytným podkrovím. Původně se jedná o objekt přízemní prodejny s provedenou nástavbou a přestavbou na RD. Dům není doposud zkolaudován k bydlení. Objekt je napojen na elektro, vodovod, kanalizaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

1. prohlídka dne 30.4.2024 v 13:00 hod. 2. prohlídka dne 9.5.2024 v 13:00 hod. Prohlídka předmětu dražby se uskuteční v níže uvedeném termínu vždy v místě, sraz účastníků prohlídky je na adrese Všelibice 71, 463 48 Všelibice. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne zástupce navrhovatele dražby pan Ing Michal Skuhra, tel.: 777718355,


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.646615051, 14.94814156

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.