Motocykl YAMAHA YZF 600R - Velký TP a tech. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 EX 1340/23-39
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 52
Počet podání 14

Nejvyšší podání

7db33d56
14.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7db33d56 14.600 Kč 16.5.2024 11:02:33.197797
f09be799 14.400 Kč 16.5.2024 11:02:06.740962
7db33d56 14.200 Kč 16.5.2024 11:00:03.377815
f09be799 14.000 Kč 16.5.2024 10:59:36.774038
7db33d56 13.800 Kč 16.5.2024 10:59:16.659281
f09be799 13.600 Kč 16.5.2024 10:59:04.432935
7db33d56 13.400 Kč 16.5.2024 10:47:51.859310
dce4e527 13.200 Kč 16.5.2024 10:45:56.673454
7db33d56 13.000 Kč 16.5.2024 10:24:56.584674
721d48cb 12.800 Kč 16.5.2024 10:21:32.315654
f09be799 12.600 Kč 16.5.2024 10:21:20.912885
7db33d56 12.400 Kč 16.5.2024 10:17:28.525643
380b82c8 12.200 Kč 16.5.2024 10:01:18.832021
d9a7d3f3 12.000 Kč 16.5.2024 10:00:41.663187

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby227 EX 1340/23-39
Začátek dražby16.05.2024 10:00
Konec dražby16.05.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Bližší informace jsou uvedeny ve fotogalerii a připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit nejpozději do 6 dnů ode dne udělení příklepu a to buď:
v hotovost i do pokladny soudního exekutora, po předchozí domluvě a v pokladních hodinách soudního exekutora (pokladní hodiny jsou zveřejněny na informační tabuli soudního exekutora a na webových stránkách www.exekutorkubena.cz), nebo
převodem (případně vkladem) na účet soudního exekutora vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 297080397/0300, pod variabilním symbolem 134023. Jako specifický symbol uveďte identifikační číslo v případě právnické osoby a rodné číslo bez lomítka v případě fyzické osoby. Doporučujeme doplnit do zprávy pro příjemce jméno a příjmení (název) dražitele

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejím vlastníkem, a to v sídle soudního exekutora Mgr. Martina Kubeny, na adrese Cejl 107, 602 00, Brno, dne 23.5.2024, po předchozí domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu na tel. 605 495 881. Při převzetí vydražené movité věci bude vydražiteli předáno potvrzení o udělení příklepu.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené movité věci se bude konat dne 9.5.2024 od 14:00 hod. do 14:30 hod., v sídle soudního exekutora Mgr. Martina Kubeny, Exekutorský úřad Brno – město, na adrese Cejl 107, Brno, a to pouze pro předem zaregistrované zájemce. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 605 495 881. Registraci k prohlídce lze provést elektronicky na emailové adrese: info@exekutorkubena.cz a to nejpozději jeden pracovní den před termínem konání obhlídky. Registrace bude zájemcům elektronicky potvrzena. V případě, že se na prohlídku nezaregistruje žádný zájemce, prohlídka se neuskuteční.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

ebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cejl 40/107, Brno - Zábrdovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.