podíl 2/3 - lesní pozemek - obec Počátky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 1917/20-58
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 8
Počet podání 38

Nejvyšší podání

74110e91
52.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
74110e91 52.000 Kč 21.5.2024 13:47:30.615241
3a870a49 51.000 Kč 21.5.2024 13:46:41.854296
74110e91 50.000 Kč 21.5.2024 13:45:27.931980
3a870a49 49.000 Kč 21.5.2024 13:45:11.467909
74110e91 48.000 Kč 21.5.2024 13:43:44.470360
3a870a49 47.000 Kč 21.5.2024 13:43:35.996564
74110e91 46.000 Kč 21.5.2024 13:42:25.907456
3a870a49 45.000 Kč 21.5.2024 13:41:43.421152
74110e91 44.000 Kč 21.5.2024 13:39:51.293400
3a870a49 43.000 Kč 21.5.2024 13:39:42.612611
74110e91 42.000 Kč 21.5.2024 13:37:30.654651
3a870a49 41.000 Kč 21.5.2024 13:37:18.828722
74110e91 40.000 Kč 21.5.2024 13:36:11.852900
3a870a49 39.000 Kč 21.5.2024 13:36:04.585110
74110e91 38.000 Kč 21.5.2024 13:35:38.981864
3a870a49 37.000 Kč 21.5.2024 13:35:29.025857
74110e91 36.000 Kč 21.5.2024 13:31:02.793214
3a870a49 35.000 Kč 21.5.2024 13:30:49.645259
74110e91 34.000 Kč 21.5.2024 13:30:22.656880
5544037e 33.000 Kč 21.5.2024 13:30:16.197924
74110e91 32.000 Kč 21.5.2024 13:30:02.667978
197fb7ec 31.000 Kč 21.5.2024 13:29:49.784677
74110e91 30.000 Kč 21.5.2024 13:28:25.062443
589ba165 27.000 Kč 21.5.2024 13:28:02.912640
3a870a49 26.000 Kč 21.5.2024 13:27:46.322475
74110e91 25.000 Kč 21.5.2024 13:27:06.366525
197fb7ec 23.000 Kč 21.5.2024 13:26:51.210549
74110e91 22.000 Kč 21.5.2024 13:26:45.377489
589ba165 21.000 Kč 21.5.2024 13:26:36.128367
74110e91 20.000 Kč 21.5.2024 13:26:28.339314
197fb7ec 18.000 Kč 21.5.2024 13:26:11.228218
589ba165 17.000 Kč 21.5.2024 13:26:02.936775
74110e91 16.000 Kč 21.5.2024 13:25:53.232979
589ba165 15.000 Kč 21.5.2024 13:25:36.920278
74110e91 14.000 Kč 21.5.2024 13:25:29.757674
589ba165 12.000 Kč 21.5.2024 13:25:22.711318
cf38a6d4 11.000 Kč 21.5.2024 13:25:10.057320
589ba165 10.000 Kč 21.5.2024 13:24:56.998868

KrajVysočina
OkresPelhřimov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 1917/20-58
Začátek dražby21.05.2024 13:00
Konec dražby21.05.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004751362/0800
Variabilní symbol191720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km východně od okraje zastavěné části města Počátky.
Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky
vedené jako lesní pozemek a ostatní plocha o výměře 3 519 m2. Lesní pozemek parc. č. 1131/2 je na
východní straně ohraničený zpevněnou komunikací. Na pozemku parc. č. 1131/2 se nachází
smrkový lesní porost starý cca 68 let. Porost je z větší části vykácený. Na pozemku parc. č. 1135/3
se nachází vykácený lesní porost. Na pozemku parc. č. 4542/42 se nachází část zpevněné
komunikace. Pozemky jsou svažité k západní straně. V době oceňování byly pozemky částečně
využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č.
4542/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) OSSZ Pelhřimov,
se sídlem Pražská 2462, 393 01 Pelhřimov, přihlásil pohledávku ve výši 96.315,- Kč na základě platebního výměru č. 523/2019, č. 327/2020, č. 396/2021. Pohledávka ve výši 32.538,- Kč je zajištěna zástavním právem č. 47009-220/8070/29.7.2020-00348/74/20/EZ, pohledávka ve výši 40.408,- Kč je zajištěna zástavním právem č. 47009-220/8070/16.2.2021-00181/103/21/EZ, pohledávka ve výši 21.369,- Kč je zajištěna zástavním právem č. 47009-220/8070/02.02.2022-00101/54/22PL. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 10.4.2024. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.) a u pohledávky ve výši 2.000,- Kč se jedná o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř..


2)Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518,
Regionální pobočka Brno, se sídlem Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásila pohledávku ve výši 10.071,20 Kč na základě výkazu nedoplatků č. 3542000328. Pro pohledávku je nařízena exekuce č.j. 009 EX 1312/20. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 7.5.2024. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s rozhodným datem 23.11.2020 doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Josefu Cingrošovi, Exekutorský úřad Brno město.


3) Bohemia Faktoring, a.s., IČ 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv.zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 265.306,14 Kč. Pro pohledávku je nařízena exekuce č.j. 139 EX 8290/21. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 14.5.2024. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s rozhodným datem 8.4.2021 doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi Mgr. Marcelu Kubisovi, Exekutorský úřad Šumperk.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Palackého nám. 1, Počátky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.