Rodinný dům v obci Pyšely, okr. Benešov (možnost odkupu pozemku pod stavbou a zahrady - viz upozornění v popisu)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 2962/23-41
Nejnižší podání 5.269.500 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

e9abc589
5.269.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e9abc589 5.269.500 Kč 30.5.2024 13:00:32.491881

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 2962/23-41
Začátek dražby30.05.2024 13:00
Konec dražby30.05.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání5.269.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.539.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol2302962041
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Spolumajitel domu, pan Marek Štrop, doplnil k obsahu znaleckého posudku tyto upřesňující informace:

- Informace o tom, že konstrukce budovy je zděná z cihel Porotherm se týká pouze hlavní budovy (původní stavba). Dostavba (jídlna, chodba, sauna, garáž) je ze ztraceného bednění a betonu, zahradní terasa a sklad jsou dřevostavba.

-  Zateplení fasády se týká pouze přístavby, která je postavena ze ztraceného bednění a betonu.

-  Vchodové dveře domu nejsou bezpečnostní, jedná se o obyčejné dveře opatřené bezpečnostním zámkem.

- Některé části domu neprošly kolaudací (zastřešení bazénu, zahradní terasa - v posudku nazývaná zimní zahrada, sklad - obestavení části prostoru krytého stání).

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Předmětem dražby je celý dům (stavba) bez pozemků, neboť se jedná o exekuci rozdělením věci formou jejího prodeje v dražbě a rozdělením výtěžku dražby mezi spoluvlastníky. Výlučným majitelem pozemku pod domem a zahrady kolem domu je pan Marek Štrop. Majitel těchto pozemků pan Marek Štrop je připraven se zájemci (dražiteli) uzavřít ještě před dražbou smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se zaváže po dražbě tyto pozemky prodat vydražiteli za předem ujednanou cenu. S ohledem na možnou časovou náročnost sjednání smlouvy o smlouvě budoucí se dražitelům doporučuje kontaktovat pana Marka Štropa s předstihem před konáním dražby, a to na tel. čísle 602 792 981.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází ve východní okrajové zastavěné části města Pyšely v ulici Čtyřkolská č.p. 368 v zástavbě rodinných domů.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel Porotherm a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek značky Bramac a část je s krytinou z lepenky IPA. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, střešními okny a bleskosvodem. Stáří budovy je cca 22 let. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené, bezpečnostní. K domu je využívána oplocená zahrada, která není předmětem ocenění, a vestavěná garáž s automatickými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází zimní zahrada, krytý bazén s vyhříváním a protiproudem, garáž, chodba před saunou, spojovací chodba, sauna, sklad, technická místnost, WC se sprchovým koutem, předsíň, kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Ve 2. NP domu je ložnice, koupelna s vanou a s WC, sklad, pokoj a pokoj. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené a posuvné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Dům je v dobrém udržovaném stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední plynové, kotlem, či lokální na tuhá paliva, krbem. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Dům je vybaven klimatizací.

Na pozemku parc. č. St. 973 stojí stavba rodinného domu č.p. 368. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 151 m2. Pozemek parc. č. 806/12 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 973 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 1 092 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 698/183 ve vlastnickém právu města Pyšely


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení prvního dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čtyřkolská 368, Pyšely, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.