Dražba podílu id. 17/144 na RD v obci Martínkovice, okres Náchod

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 11382/11-394
Nejnižší podání 32.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 24

Nejvyšší podání

af376f5a
54.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
af376f5a [priorita 1] 54.667 Kč 30.5.2024 14:15:10.418295
2513658d 54.667 Kč 30.5.2024 14:15:03.636799
af376f5a [priorita 1] 52.667 Kč 30.5.2024 14:14:45.375994
2513658d 52.667 Kč 30.5.2024 14:14:24.717052
af376f5a [priorita 1] 50.667 Kč 30.5.2024 14:13:44.846067
2513658d 50.667 Kč 30.5.2024 14:12:24.565486
af376f5a [priorita 1] 48.667 Kč 30.5.2024 14:08:09.704097
2513658d 48.667 Kč 30.5.2024 14:07:38.334395
af376f5a [priorita 1] 46.667 Kč 30.5.2024 14:06:09.364949
2513658d 46.667 Kč 30.5.2024 14:03:40.231916
af376f5a [priorita 1] 44.667 Kč 30.5.2024 14:02:59.569049
2513658d 44.667 Kč 30.5.2024 14:01:31.844392
af376f5a [priorita 1] 42.667 Kč 30.5.2024 13:59:09.916976
2513658d 42.667 Kč 30.5.2024 13:56:21.082553
af376f5a [priorita 1] 40.667 Kč 30.5.2024 13:53:38.607804
ddf81e63 40.667 Kč 30.5.2024 13:50:48.249180
af376f5a [priorita 1] 38.667 Kč 30.5.2024 13:49:26.075474
ddf81e63 38.667 Kč 30.5.2024 13:49:20.528801
af376f5a [priorita 1] 36.667 Kč 30.5.2024 13:49:10.905395
ddf81e63 36.667 Kč 30.5.2024 13:48:58.064097
af376f5a [priorita 1] 34.667 Kč 30.5.2024 13:48:50.307880
ddf81e63 34.667 Kč 30.5.2024 13:37:39.221714
af376f5a [priorita 1] 32.667 Kč 30.5.2024 13:35:33.449609
ddf81e63 32.667 Kč 30.5.2024 13:30:05.774456

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 11382/11-394
Začátek dražby30.05.2024 13:30
Konec dražby30.05.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání32.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)49.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111138211
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu zřejmě nepodsklepeného (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinného domu ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt se nachází se v zastavěné, okrajové části obce Martínkovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Martínkovice č.p. 25, 549 73 Martínkovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 427/3 - ostatní plocha, p.č. 2207/1 - vodní plocha, p.č. 2201/1 - ostatní plocha, p.č. 1802/3 - ostatní plocha, p.č. 1816/3 - ostatní plocha a p.č. 1802/6 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví státu, a dále přes pozemky p.č. 1802/7 - trvalý travní porost a p.č. 1802/4 - zahrada, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Přístup přes pozemky p.č. 1802/3, p.č. 1802/4, p.č. 1802/6 a p.č. 1816/3 je právně zajištěn věcným břemenem. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu dražby. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Martínkovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Martínkovice 25, Martínkovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.