Dražba bytové jednotky 1646/8, ulice Lidická 1646, 274 01 Slaný

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00840/23-080
Nejnižší podání 1.733.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 11
Počet podání 47

Nejvyšší podání

d9499079
2.375.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d9499079 2.375.000 Kč 29.5.2024 9:53:17.156186
7ea1df8c 2.371.000 Kč 29.5.2024 9:52:34.584510
d9499079 2.370.000 Kč 29.5.2024 9:47:37.103673
01d39ecf 2.362.000 Kč 29.5.2024 9:47:17.751290
7ea1df8c 2.361.000 Kč 29.5.2024 9:43:50.994072
d9499079 2.360.000 Kč 29.5.2024 9:39:11.119265
01d39ecf 2.340.000 Kč 29.5.2024 9:38:11.606770
d9499079 2.330.000 Kč 29.5.2024 9:34:11.227124
a847892d 2.310.000 Kč 29.5.2024 9:33:09.572746
d9499079 2.300.000 Kč 29.5.2024 9:32:59.779494
a847892d 2.280.000 Kč 29.5.2024 9:32:47.373040
d9499079 2.270.000 Kč 29.5.2024 9:32:16.870098
a847892d 2.260.000 Kč 29.5.2024 9:31:30.884714
d9499079 2.250.000 Kč 29.5.2024 9:31:02.954116
a847892d 2.240.000 Kč 29.5.2024 9:30:52.157502
d9499079 2.230.000 Kč 29.5.2024 9:30:36.994857
a847892d 2.210.000 Kč 29.5.2024 9:29:31.396380
d9499079 2.200.000 Kč 29.5.2024 9:29:15.382548
a847892d 2.180.000 Kč 29.5.2024 9:29:03.361522
d9499079 2.170.000 Kč 29.5.2024 9:28:04.162599
a847892d 2.160.000 Kč 29.5.2024 9:27:50.224558
d9499079 2.150.000 Kč 29.5.2024 9:27:17.924834
a847892d 2.140.000 Kč 29.5.2024 9:27:06.185842
d9499079 2.130.000 Kč 29.5.2024 9:26:04.216262
a847892d 2.115.000 Kč 29.5.2024 9:25:42.433293
01d39ecf 2.110.000 Kč 29.5.2024 9:25:31.958460
d9499079 2.105.000 Kč 29.5.2024 9:21:13.984564
01d39ecf 2.100.000 Kč 29.5.2024 9:19:11.683982
d9499079 2.095.000 Kč 29.5.2024 9:18:53.073866
a847892d 2.090.000 Kč 29.5.2024 9:15:10.543857
d9499079 2.076.000 Kč 29.5.2024 9:12:45.328736
77a69294 2.026.000 Kč 29.5.2024 9:12:33.848862
a847892d 2.025.000 Kč 29.5.2024 9:12:20.010014
ac927328 2.015.000 Kč 29.5.2024 9:11:37.759768
a847892d 2.010.000 Kč 29.5.2024 9:10:59.972526
d9499079 2.000.000 Kč 29.5.2024 9:10:36.859254
a847892d 1.980.000 Kč 29.5.2024 9:10:12.187395
d9499079 1.970.000 Kč 29.5.2024 9:09:58.890940
a847892d 1.965.000 Kč 29.5.2024 9:05:17.004666
ac927328 1.963.333 Kč 29.5.2024 9:05:09.054245
d9499079 1.913.333 Kč 29.5.2024 9:04:39.344667
a847892d 1.863.333 Kč 29.5.2024 9:02:59.866227
ac927328 1.853.333 Kč 29.5.2024 9:02:19.810707
a847892d 1.803.333 Kč 29.5.2024 9:02:07.893534
d9499079 1.793.333 Kč 29.5.2024 9:01:47.689748
a847892d 1.743.333 Kč 29.5.2024 9:01:28.033672
ac927328 1.733.333 Kč 29.5.2024 9:00:45.040894

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00840/23-080
Začátek dražby29.05.2024 09:00
Konec dražby29.05.2024 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.733.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.600.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0084023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

a) nemovitá věc:

- byt č.p./č. jednotky 1646/8, vymezeno v:

Budova: Slaný, č.p. 1646, byt.dům, LV 4023, na parcele St. 2435, LV 4023,

Parcela: St. 2435, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 4979 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Slaný, katastrální území Slaný,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 395/16824 na nemovitých věcech:

- pozemek parc. č. St. 2435, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 318 m². Na pozemku stojí stavba: Slaný, č.p. 1646, byt.dům.

- stavba Slaný, č.p. 1646, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 2435,

zapsaných na listu vlastnictví 9457 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Slaný, katastrální území Slaný,

přičemž u budovy Slaný, č.p. 1646, byt.dům se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Příslušenstvím bytové jednotky je komora mimo bytovou jednotku o výměře 0,7 m2 a dále sklep o výměře 1,4 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kladno, ve městě Slaný, při ul. Lidická, v západní okrajové části souvisle zastavěného území. Vzdálenost k zastávce autobusu „Slaný, Arbesova“ je cca 150 m, k vlakové zastávce „Slaný“ cca 1,5 km. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a občanského vybavení. Přístup k nemovitým věcem je z ul. Lidická, pozemku parc.č. 2292 (pozemek je ve vlastnictví města Slaný). Ve městě Slaný je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovité věci jsou ve vzdálenosti cca 3 km od centra města.

Popis bytového domu č.p. 1646:

Bytový dům, ve kterém se oceňovaná bytová jednotka nachází, je samostatně stojící, podsklepený, s 8.NP pod plochou střechou. Výtah je instalován. Konstrukce stavby je ze stěnových panelů. Dům je po revitalizaci (zateplení). Stavba je v užívání cca od roku 1980. V domě se nachází 32 bytových jednotek.

Stavba je napojena na inženýrské sítě: elektro, voda, kanalizace a plyn.

Popis bytové jednotky č. 1646/8:

Bytová jednotka je umístěna v 2.NP a je o dispozici 2+1. Znalec zjistil nesoulad mezi stavem uvedeným v prohlášení vlastníka a skutečným stavem. V prohlášení vlastníka je uvedeno, že se jedná o byt 1+1. Ve skutečnosti se jedná o byt 2+1, který vznikl rozdělením obývacího pokoje příčkou na dva pokoje.

Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí, v ostatních prostorách je dlažba. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Okna v bytě jsou plastová. Vytápění bytu je dálkové ústřední. Jádro je umakartové. K bytu patří lodžie a sklepní kóje.

Bytová jednotka se nachází v udržovaném stavu, je po částečné rekonstrukci (nová kuchyňská linka v roce 2018 a rekonstrukce koupelny v roce 2017). I přes provedenou rekonstrukci a modernizaci bytové jednotky znalec předpokládá další investice na postupné modernizace bytu.

Dispozice: zádveří, 1 pokoj, obývací prostor, kuchyně, koupelna s WC. Mimo bytovou jednotku se nachází komora o velikosti 0,7 m².

Celková podlahová plocha bytu činí cca 37,4 m² (bez komory mimo bytovou jednotku, sklep a lodžii).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lidická 1646, Slaný, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.