Dražba podílu id. 1/2 RD v obci Žalany, okr. Teplice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 07786/11-795
Nejnižší podání 586.670 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 07786/11-795
Začátek dražby18.06.2024 13:30
Konec dražby18.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání586.670 Kč
Výsledná cena (odhadní)880.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110778611
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o podíl o celkové velikosti id. 1/2 (4x 1/8) nepodsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žalany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese: U Kapličky 56, 417 63 Žalany. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje a na pozemku ve vlastnictví Obce Žalany. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 pravděpodobně s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, objekt nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná, je zde předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Vedle rodinného domu, vpravo, je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, na kterou vpředu vpravo navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou.

Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata dřevěná 2x, vrátka dřevěná, zpevněné plochy, udírna, přípojky IS.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Kapličky 56, Žalany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.