Soubor šperků - zlato, stříbro, bižuterie

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 8 hodin 25 minut 6 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 37/24-43
Nejnižší podání 10.998 Kč
Minimální příhoz 10 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 37/24-43
Začátek dražby25.06.2024 10:00
Konec dražby25.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání10.998 Kč
Výsledná cena (odhadní)32.995 Kč
Minimální výše příhozu10 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol3724999
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Jedná se o soubor šperků skládající se ze zlatých, stříbrných šperků a bižuterie. Movité věci jsou draženy jako celek. Detailnější informace jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.