Průmyslový areál v obci Vlašim, okr. Benešov

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 8 hodin 28 minut 42 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 2227/22-129
Nejnižší podání 18.330.667 Kč
Minimální příhoz 30.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 2227/22-129
Začátek dražby27.06.2024 13:00
Konec dražby27.06.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání18.330.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.496.000 Kč
Minimální výše příhozu30.000 Kč
Dražební jistota5.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol2202227129
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o dražbu průmyslového areálu, který se skládá z následujících nemovitých věcí: pozemku parc. č. St. 351/75 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, pozemku parc. č. St. 351/77 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1690 Vlašim, způsob využití: prům. objekt, pozemku parc. č. St. 351/78 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: prům. objekt a pozemků parc. č. 2920 (ostatní plocha) a parc. č. 2940 (ostatní plocha), vše v kat. území Vlašim, obec Vlašim, část obce Vlašim, okres Benešov, zapsáno na LV 2189.

Areál se nachází v jihovýchodní zastavěné části města Vlašim v ulici Lidická č.p. 1690 v průmyslové zóně.

Jedná se o oplocený průmyslový areál, který se skládá z průmyslového objektu, vrátnice, skladu, 2 skladovacích hal, jeřábu (není předmětem ocenění) a betonového krytu. Oplocení je drátěné a plechové. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 351/77 stojí řadový, krajní, patrový průmyslový objekt se dvěma nadzemními podlažími a č.p. 1690. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá a dřevěná zdvojená. Dveře budovy jsou dřevěné prosklené. V 1. NP stavby se nachází výrobní hala, sklady, kanceláře, archiv, šatny a sociální

zařízení. Ve 2. NP je 13 kanceláří, kuchyně, 2 sociální zařízení, archiv, jídelna a 2 pokoje. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC, keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. V budově je jeřábová dráha (není předmětem ocenění). Budova je určena k rekonstrukci.

Na pozemku parc. č. St. 351/78 se nachází samostatně stojící přízemní skladovací hala bez č.p./č.e. Konstrukce budovy je z trapézového plechu a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. V hale se nachází jeřábová dráha (není předmětem ocenění).

Na pozemku parc. č. St. 351/75 se nachází samostatně stojící přízemní sklad bez č.p./č.e. Konstrukce budovy je z plechu a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.

Na pozemku parc. č. 2940 se nachází samostatně stojící přízemní skladovací hala. Konstrukce budovy je z plechu a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.

Pozemky parc. č. St. 351/75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 351/77 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 351/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2920 (ostatní plocha) a parc. č. 2940 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a plechovým plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2381/6 ve vlastnickém právu města Vlašim.

Po provedení hledání došlo k odstranění haly na pozemku parc. č. 351/78. Nové skutečnosti jsou uvedeny v přiložené aktualizaci znaleckého posudku a doplnění znaleckého posudku.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) Oprávnění pro Sellier & Bellot a.s., Lidická 667, 25801 Vlašim, RČ/IČO: 28982347 Povinnost k Parcela: St. 351/75, Parcela: St. 351/77, Parcela: St. 351/78, Parcela: 2940, Parcela: St. 351/75, Parcela: 2940 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.12.2003 Věcné břemeno zřizování a provozování vedení Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k: Parcela: St. 351/75, Parcela: St. 351/77, Parcela: St. 351/78, Parcela: 2940, Parcela: St. 351/75, Parcela: 2940 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.02.2010. Výpis z obchodního rejstříku prokazující splynutí obchodních společností fúzí;


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lidická 1690, Vlašim, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.