id. 1/2 pozemků v Němčičkách, okr. Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 6357/11-MB
Nejnižší podání 12.518 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 23

Nejvyšší podání

0178cc27
23.518 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0178cc27 [priorita 1] 23.518 Kč 11.7.2024 11:02:59.401565
a40c1f63 23.518 Kč 11.7.2024 11:02:43.551639
0178cc27 [priorita 1] 22.518 Kč 11.7.2024 11:00:05.699016
a40c1f63 22.518 Kč 11.7.2024 10:59:59.133859
0178cc27 [priorita 1] 21.518 Kč 11.7.2024 10:58:07.661360
a40c1f63 21.518 Kč 11.7.2024 10:57:58.044556
0178cc27 [priorita 1] 20.518 Kč 11.7.2024 10:55:49.797313
7c977361 20.518 Kč 11.7.2024 10:55:32.436206
0178cc27 [priorita 1] 19.518 Kč 11.7.2024 10:55:15.819210
7c977361 19.518 Kč 11.7.2024 10:55:09.984570
0178cc27 [priorita 1] 18.518 Kč 11.7.2024 10:54:11.999147
a40c1f63 18.518 Kč 11.7.2024 10:54:03.187038
0178cc27 [priorita 1] 17.518 Kč 11.7.2024 10:53:52.482242
7c977361 17.518 Kč 11.7.2024 10:52:15.746082
0178cc27 [priorita 1] 16.518 Kč 11.7.2024 10:50:50.665143
7c977361 16.518 Kč 11.7.2024 10:48:43.049060
0178cc27 [priorita 1] 15.518 Kč 11.7.2024 10:46:32.146591
7c977361 15.518 Kč 11.7.2024 10:44:49.014058
0178cc27 [priorita 1] 14.518 Kč 11.7.2024 10:43:02.188706
7c977361 14.518 Kč 11.7.2024 10:38:34.711899
0178cc27 [priorita 1] 13.518 Kč 11.7.2024 10:32:36.206202
7c977361 13.518 Kč 11.7.2024 10:30:44.426438
0178cc27 [priorita 1] 12.518 Kč 11.7.2024 10:30:22.126947

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 6357/11-MB
Začátek dražby11.07.2024 10:30
Konec dražby11.07.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání12.518 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.777 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol635711
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětné pozemky se nacházejí mimo souvislou zástavbu obce jako původní zemědělské pozemky, které jsou již několik let neobdělávané. Trvalé porosty na pozemky jsou náletové dřeviny /šípek, bez černý/ bez hospodářského využití, je tedy možné konstatovat, že se jedná o pozemky bez příslušenství.

Pozemek parc. č. 5139 je dle Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav č.j.: SPU 347899/2014 zatížen služebností - Věcným břemenem chůze a jízdy viz příloha ve prospěch parc. č. 5138.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, sp. zn. 121 EX 3374/07, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ke dni konání dražby činí 7 865,00 Kč a patří do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Návrh na nařízení exekuce byl doručen soudnímu exekutorovi/soudu dne 6.6.2007. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

 

Přihláška č.l. 181 doručena dne 31.05.2024.

 

2/ Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, sp. zn. 121 EX 3808/08, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ke dni konání dražby činí 7 865,00 Kč a patří do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

 

Přihláška č.l. 185 doručena dne 31.05.2024.

 

3/ Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, sp. zn. 121 EX 5119/08, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ke dni konání dražby činí 7 865,00 Kč a patří do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 700,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Návrh na nařízení exekuce byl doručen soudnímu exekutorovi/soudu dne 12.8.2008. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

 

Přihláška č.l. 189 doručena dne 31.05.2024.

 

4/ Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, sp. zn. 121 EX 6847/19, oprávněný Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., ve výši 6.655,- Kč

 

Pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ke dni konání dražby činí 6 655,00 Kč a patří do osmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová v souladu s ust. § 15 odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Návrh na nařízení exekuce byl doručen soudnímu exekutorovi/soudu dne 18. 12. 2019. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

 

Přihláška č.l. 194 doručena dne 31.05.2024.

 

5/ Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IČ 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, sp. zn. 134 EX 08440/17, oprávněný Město Rokycany, ve výši 6.655,- Kč

 

Žádáme o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního rádu jako další

oprávněný, s rozhodným dnem 13.06.2017, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení.

 

Přihláška č.l. 198 doručena dne 31.05.2024.

 

6/ Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Zenklova 2530/23, 180 00 Praha 8, sp. zn. 132 EX 7111/10, oprávněný Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ve výši 7.865,- Kč

 

Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen zákon „č. 119/2001 Sb.“ a s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky č. j. 20 Cdo 3121/2011 ze dne 17. 7. 2012 v plné výši uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235, - Kč byla zařazena v pořadí přihlášky oprávněného do třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky v rámci této skupiny je rozhodné datum zahájení exekučního řízení - 22.07.2010 ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. Pohledávka odměny soudního exekutora, nechť je zařazena do sedmé skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky je v rámci této skupiny rozhodné datum, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi, ve smyslu § 337c odst. 5 písm. c) o.s.ř. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor v takovém případě žádá, aby pohledávka byla zařazena do sedmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s tím, že pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky.

 

Přihláška č.l. 199 doručena dne 31.05.2024.

 

7/ Plzeň, statutární město, IČ 0075 370, se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ: 306 32, v celkové výši 92 000 Kč

Ohledně pohledávek ve výši 42 000 Kč byla u Okresního soudu Plzeň-jih nařízena na majetek povinného exekuce, sp.zn. 19 EXE 1024/2020 ze dne 2. 7. 2020 a ohledně pohledávky ve výši 50 000 Kč exekuce sp. zn. 19 EXE 1112/2021 ze dne 9. 7. 2021, nařízena Okresním soudem Plzeň-jih. Jejich provedeními byl pověřen soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl.

 

Ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, je pro pořadí našich pohledávek ve výši 42 000 Kč rozhodující den

podání návrhu na nařízení exekuce 11.06.2020 a pohledávky ve výši 50 000 Kč rozhodující den podání návrhu na nařízení exekuce 23.06.2021.

Dle zák. č. 99/1963 Sb., o.s.ř., v platném znění, je pohledávka zařazena do skupiny ve znění § 337c odst. 1 písm. d)

Pro pořadí pohledávky je dle § 337c odst. 5 písm. d) o.s.ř. rozhodující den vzniku toho, jenž do řízení vstoupil jako další oprávněný, den, který se považuje za přistoupení k řízení.

 

Přihláška č.l. 204 doručena dne 05.06.2024.

 

8/ Město Rokycany se sídlem Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany, ve výši 36.484,- Kč, která je tvořena:

- rozhodnutím o přestupku uloženým odborem dopravy MěÚ Rokycany č.j. MeRo/12840/OD/13 ze dne 10.4.2014 ve výši 36 000,- Kč

- náklady právního zastoupení vzniklé věřiteli v rámci exekučního řízení, přiznané Příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 134 EX 08440/17-683 ze dne 31.5.2024 ve výši 484,- Kč

 

Rozhodné datum zahájení exekuce – dne 26.06.2017, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 208 doručena dne 07.06.2024.

 

9/ O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, ve výši:

-jistina 22 536,00 Kč

-náklady právního zastoupení 12 204,00 Kč

CELKEM 34 740,00 Kč

 

Pohledávka je ve smyslu § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. ve čtvrté skupině, neboť se jedná o pohledávku dalšího oprávněného. Rozhodné datum doručení exekučního návrhu (124 EX 11154/11) – dne 15.06.2011.

 

Přihláška č.l. 215 doručena dne 17.06.2024.

 

10/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, v celkové výši 757 259,00 Kč.

Z toho činí:

1) pokuta za nesplnění povinností plátců pojistného 2 000,00 Kč a 989,00 Kč náklady správního řízení (platební výměr č. 1340700191)

2) dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 279 591,00 Kč (platební výměr č. 4240300053, výkaz nedoplatků č. 4540700216,4541800387),

3) penále za pozdní platby pojistného 474 679,00 Kč (platební výměr č. 2140300052, výkaz nedoplatků č. 4540700216, 4541800387).

 

Žádáme, aby naše pohledávky byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu v platném znění a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

 

V souvislosti s pořadím pohledávky dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř. odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně den doručení návrhu na nařízení exekuce tj. 18.04.2007, 10.03.2008, 28.03.2008 a 18.01.2019.

 

Přihláška č.l. 220 doručena dne 17.06.2024.

 

11/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518 v celkové výši 25 544,00 Kč.

Z toho činí:

1)     penále za pozdní platby pojistného 25 544,00 Kč (výkaz nedoplatků č. 4541300301, 4542200034)

Žádáme, aby naše pohledávky byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu v platném znění a § 337c odst. 5 písm. c) občanského soudního řádu v platném znění.

 

Přihláška č.l. 233 doručena dne 19.06.2024.

 

12/ Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, se sídlem nám. Českých bratří 8, 306 16 PLZEŇ 1

Celkem (Kč): 34733.53

Z toho:

Daňové pohledávky celkem (Kč): 17020.00

Pohledávky na příslušenství celkem (Kč): 8369.00

Pohledávky na úroku z prodlení celkem (Kč): 9344.53

 

Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu:

Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva:

Pohledávky v celkové výši (Kč) 33975.53 Zajištěné zástavním právem č.j.603180/11/138942401238 Den vzniku zástavního práva 29.12.2011

 

Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky:

Pohledávky v celkové výši (Kč) 758.00

 

Přihláška č.l. 234 doručena dne 19.06.2024.

 

13/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO – MĚSTO, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno, sp. zn. 97EX6424/10, oprávněný AB 4 B.V., v celkové výši 7.865,- Kč

Přihlašovanou pohledávku tvoří náklady exekuce, a to:

- odměna exekutora ve výši 3.000,- Kč + 21% DPH 630,- Kč, tj. celkem 3.630,- Kč

- hotové výdaje ve výši 3.500,- Kč + 21% DPH 735,- Kč, tj. celkem 4.235,- Kč

tedy náklady exekuce celkem ve výši 7.865,- Kč (včetně DPH) .

O uvedených nákladech exekuce bylo rozhodnuto příkazem k úhradě nákladů exekuce č. j. 97EX 6424/10- 24 ze dne 31.5.2024, který nabyl právní moci dne 19.6.2024. Usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 14.9.2010.

Skupina a pořadí přihlášené pohledávky se řídí ust. § 14 a § 15 z.č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

S ohledem na uvedená ustanovení přihlašuje soudní exekutor svoji pohledávku spočívající v náhradě hotových výdajů do 4. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. v pořadí za oprávněným, pro kterého je prováděna tato exekuce, exekuce byla zahájena na návrh oprávněného dne 12.07.2010 a pohledávku představující odměnu soudního exekutora, do 8. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky do dražebního jednání.

V případě, že oprávněný z přerušené exekuce nebude v rámci rozvrhového jednání uspokojen, přihlašuje exekutor svoji pohledávku do 8. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky pohledávky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 239 doručena dne 28.06.2024.

 

14/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO – MĚSTO, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno, sp. zn. 97EX2850/07, oprávněný Home Credit a.s., v celkové výši 1.533,- Kč

 

Přihlašovanou pohledávku tvoří náklady exekuce, a to:

- hotové výdaje ve výši 667,- Kč + 21% DPH 140,- Kč, tj. celkem 807,- Kč

- náhrada za ztrátu času ve výši 600,- Kč + 21% DPH 126,- Kč, tj. celkem 726,- Kč

tedy náklady exekuce celkem ve výši 1.533,- Kč (včetně DPH) .

O uvedených nákladech exekuce bylo rozhodnuto příkazem k úhradě nákladů exekuce č. j. 97EX 2850/07- 187 ze dne 31.5.2024, který nabyl právní moci dne 19.6.2024. Usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 29.3.2007.

Skupina a pořadí přihlášené pohledávky se řídí ust. § 14 a § 15 z.č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

S ohledem na uvedená ustanovení přihlašuje soudní exekutor svoji pohledávku spočívající v náhradě hotových výdajů do 4. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. v pořadí za oprávněným, pro kterého je prováděna tato exekuce, exekuce byla zahájena na návrh oprávněného dne 12.02.2007 a pohledávku představující odměnu soudního exekutora, do 8. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky do dražebního jednání.

 

V případě, že oprávněný z přerušené exekuce nebude v rámci rozvrhového jednání uspokojen, přihlašuje exekutor svoji pohledávku do 8. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s pořadím ke dni doručení přihlášky pohledávky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 244 doručena dne 28.06.2024.

 

15/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘIC, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, sp. zn. 124 EX 11154/11, oprávněný O2 Czech Republic a.s., ve výši 7.488,00 Kč

 

Pohledávka soudní exekutor ve výši 6.188,43,- Kč + DPH nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 250 doručena dne 02.07.2024.

 

16/ OSSZ Plzeň – město, se sídlem Goethova 10, 306 03 Plzeň, ve výši 522 195,41 Kč, která je vyčíslena:

 

1) Platebním výměrem č. 57/08 ze dne 16. 05. 2008, znějícím na částku 30 208,00 Kč, na který bylo dosud uhrazeno 24 375,01 Kč, k úhradě tedy zbývá 5 832,99 Kč – pohledávka je zajištěna soudcovským zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Usnesením Okresního soudu v Břeclavi pod zn. 15 E 50/2011-12 ze dne 04. 03. 2011 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 07. 02. 2011),

2) Platebním výměrem č. 551/09 ze dne 04. 09. 2009, znějícím na částku 38 787,00 Kč, na který bylo dosud uhrazeno 4 549,09 Kč, k úhradě tedy zbývá 34 237,91 Kč – pohledávka je zajištěna soudcovským zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Usnesením Okresního soudu v Břeclavi pod zn. 15 E 50/2011-12 ze dne 04. 03. 2011 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 07. 02. 2011),

3) Platebním výměrem č. 624/10 ze dne 14. 09. 2010, znějícím na částku 31 626,00 Kč, na který bylo dosud uhrazeno 4 150,58 Kč, k úhradě tedy zbývá 27 475,42 Kč – pohledávka je zajištěna soudcovským zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Usnesením Okresního soudu v Břeclavi pod zn. 15 E 50/2011-12 ze dne 04. 03. 2011 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 07. 02. 2011),

4) Platebním výměrem č. 629/11 ze dne 14. 09. 2011, znějícím na částku 29 070,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna soudcovským zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Usnesením Okresního soudu v Břeclavi pod zn. 15 E 38/2012-15 ze dne 12. 04. 2012 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 18. 01. 2012),

5) Platebním výměrem č. 658/2012 ze dne 17. 09. 2012, znějícím na částku 45 783,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město pod zn. 44006/220-9010-459-2013/630 ze dne 28. 03. 2013 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 28. 03. 2013),

6) Platebním výměrem č. 1672/2013 ze dne 30. 10. 2013, znějícím na částku 19 052,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeňměsto pod zn. 44006/220-8010-803-2014/630 ze dne 24. 04. 2014 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 28. 04. 2014),

7) Platebním výměrem č. 10/14/PVP ze dne 09. 01. 2014, znějícím na částku 22 076,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeňměsto pod zn. 44006/220-8010-803-2014/630 ze dne 24. 04. 2014 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 28. 04. 2014),

8) Rozhodnutím č.j.: 44006/130-8015-16.01.2014-13/PO-2/319 ze dne 11. 02. 2014, znějícím na částku 3 000,00 Kč, na které nebylo nic uhrazeno – pohledávka není zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti a patří tak do 6. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.,

9) Platebním výměrem č. 1558/2014 ze dne 14. 10. 2014, znějícím na částku 40 796,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka není zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti a patří tak do 6. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.,

10) Platebním výměrem č. 951/2015 ze dne 29. 09. 2015, znějícím na částku 54 630,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka není zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti a patří tak do 6. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.,

11) Platebním výměrem č. 979/2018 ze dne 10. 10. 2018, znějícím na částku 158 730,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka není zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti a patří tak do 6. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.,

12) Platebním výměrem č. 36/2020/PVP ze dne 19. 11. 2020, znějícím na částku 26 263,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeňměsto pod zn. 44006-220/8070/27.04.2021-01095/532-21/KR-1 ze dne 27. 04. 2021 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 27. 04. 2021),

13) Platebním výměrem č. 35/2020/PVP ze dne 19. 11. 2020, znějícím na částku 24 732,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeňměsto pod zn. 44006-220/8070/27.04.2021-01097/533-21/KR-1 ze dne 27. 04. 2021 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 27. 04. 2021),

14) Platebním výměrem č. 18/2021/PVP ze dne 03. 11. 2021, znějícím na částku 30 517,00 Kč, na který nebylo nic uhrazeno – pohledávka je zajištěna zástavním právem na dražené nemovitosti zřízeným Rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeňměsto pod zn. 44006-220/8070/04.08.2022-01790/797-22/KR-1 ze dne 04. 08. 2022 a patří tak do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. (rozhodný den 05. 08. 2022).

 

Přihláška č.l. 255 doručena dne 03.07.2024.

 

17/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Břeclavi, se sídlem Sladová 1, 690 02 BŘECLAV

Celkem (Kč): 2311.00

Z toho:

Daňové pohledávky celkem (Kč): 1756.00

Pohledávky na příslušenství celkem (Kč): 500.00

Pohledávky na úroku z prodlení celkem (Kč): 55.00

 

Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu:

Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva:

Pohledávky v celkové výši (Kč) 2171.00 Zajištěné zástavním právem č.j.800318/23/3008-00540-706933 Den vzniku zástavního práva 03.03.2023

Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky:

Pohledávky v celkové výši (Kč) 140.00

 

Přihláška č.l. 277 doručena dne 03.07.2024.

 

18/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, která činí částku ve výši:

 

- částku 14.891,97 Kč,

- s úrokem z prodlení ve výši 2,5 % ročně z 14.891,97 Kč od 25.03.2005 do 11.07.2024 ve výši 7.189,98 Kč

- náhradu nákladů nalézacího řízení ve výši 8.799,10 Kč.

- náklady oprávněného ve výši 8.361,10 Kč.

Celkem tedy 39.242,15 Kč.

 

Na základě exekučního titulu podal věřitel jako oprávněný dne 28.02.2011 proti povinnému návrh na nařízení exekuce a zahájil tak exekuční řízení.

 

Pohledávka věřitele je zajištěna zástavním právem k draženým nemovitým věcem ve vlastnictví povinného. V rámci exekučního řízení vydal soudní exekutor dne 09.12.2011 exekuční příkaz č. j. 139 EX 06202/11-013, kterým se zřizuje exekutorské zástavní právo na dražených nemovitých věcech. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu dne 12.12.2011 a nabyl právní moci dne 10.01.2012.

 

Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce a rovněž jako pohledávka oprávněného zajištěná zástavním právem.

 

Přihláška č.l. 280 doručena dne 04.07.2024.


Věcná břemena

Věcné břemeno viz. dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Němčičky 222, Němčičky, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.