Spol. podíl 1/2 na rodinném domě včetně pozemků v obci Soběšín, okr. Kutná Hora

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 2 dny 7 hodin 43 minut 17 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222EX 359/16
Nejnižší podání 548.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222EX 359/16
Začátek dražby16.07.2024 10:00
Konec dražby16.07.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání548.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)822.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol35916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětné nemovité věci představují rodinný dům č.p. 5 včetně příslušného pozemku zastavěné plochy a nádvoří o velikosti 683 m2. Nemovité věci zapsané na LV č. 260 k. ú. Soběšín se nachází v obci Soběšín, okres Kutná Hora, ve Středočeském kraji. Předmětné nemovité věci se nachází v severní okrajové části obce Soběšín. Okolí tvoří zástavba obdobných vesnických rodinných domů. Autobusová zastávka Soběšín je od předmětné nemovité věci vzdálena cca 500 m, vlaková stanice Soběšín pak cca 650 m.

Rodinný dům č. p. 5 představuje objekt o 1 nadzemním podlaží, s půdním prostorem, částečně podsklepený. Jedná se o zděný objekt ze smíšeného zdiva, nezateplený, zastřešený sedlovou střechou s pálenou taškovou krytinou, okapy a svody pozink. Okna původní dřevěná, vstupní dveře dřevěné plné v ocelových zárubních. Objekt rozdělen na dvě části, obytná jižní část s přistavěnou verandou a zádveřím a navazující hospodářská část u vstupních vrat. Stav interiéru nezjištěn. Objekt je napojen na elektrickou energii, veřejný vodovod, odpad sveden do jímky, ohřev vody plyn (plynová bomba), vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva. Objekt je v horším stavebně technickém stavu, opadaná omítka, poškozené a chybějící střešní tašky, praskliny ve zdivu, chybějící svod, patrné zatékání, vliv půdní vlhkosti. Vedlejší stavby tvoří zděná stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou a dřevěnými vraty (dvě křídla a vstupní vrátka) a posuvnými dřevěnými vraty na vnější straně stodoly. Krov je dřevěný, střešní krytina pálená střešní taška, okapy a svody pozink. Na stodolu navazují na obou stranách menší zděné hospodářské budovy, které jsou ve velmi špatném stavu.

Pozemek parc. č. st. 28 je mírně svažitý zatravněný dvůr se stavbami rodinného domu, kolny a stodoly. Malá předzahrádka před štítovou zdí domu, která tvoří funkční celek s domem není předmětem dražby. Oplocení je provedeno ocelovými plotovými poli s drátěnou výplní, ocelovými sloupky na kamenné podezdívce, kamennou zdí, ocelovými dvoukřídlými vraty a ocelovou vstupní brankou.  Pozemek mírně svažitý zatravněný dvůr a stavba RD, kolny a stodoly. Přístup je veden po místní asfaltové komunikaci na pozemku parc. č. 615, který dále pokračuje přes pozemek parc. č. 614, který je ve vlastnictví jiného vlastníka, resp. spoluvlastníka předmětné nemovité věci.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

věcné břemeno vedení s oprávněním pro: parc. č. St. 28 a s povinností pro: parc. č. 167, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Usnesení soudu číslo deníku 3851/1923


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Soběšín 5, Soběšín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.