Chata v obci Libčice nad Vltavou, okr. Praha-západ

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 30 minut 32 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX39055/23
Nejnižší podání 606.667 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX39055/23
Začátek dražby31.07.2024 13:00
Konec dražby31.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání606.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)910.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota160.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103905523
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v zastavěné, okrajové části města Libčice nad Vltavou, v zahrádkářské kolonii, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Objekt je situován ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné a následně nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 508 - ostatní plocha a p.č. 506/75 - ovocný sad, které jsou ve vlastnictví města Libčice nad Vltavou. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 270 m od předmětu ocenění. Při místním šetření nebylo možné určit, zda a na jaké inženýrské sítě je objekt napojen. Dle informací ČSÚ ve městě Libčice nad Vltavou se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

203EX39055/23  www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Libčice nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.