Zemědělské stavby v obci Kejnice, okr. Klatovy

Do začátku dražby zbývá: 18 dnů 13 minut 30 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX26359/22-129
Nejnižší podání 100.800 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX26359/22-129
Začátek dražby07.08.2024 13:00
Konec dražby07.08.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání100.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)252.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102635922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Celkový popis nemovité věci

Na pozemcích parc. č. St. 54 a parc. č. St. 94 stojí řadová, krajní, přízemní zemědělská stavba bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda stavby není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s vlnitou krytinou a s plechovou krytinou. Část střechy nemá žádnou krytinu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavby je opatřena bleskosvodem. Okna stavby jsou dřevěná. Většina oken je bez výplně. Vrata stavby jsou dřevěná dvoukřídlá. Ke stavbě nepatří žádný pozemek. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci v soukromém vlastnickém právu

Na pozemku parc. č. St. 67 se nachází samostatně stojící, přízemní zemědělská stavba bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Omítka chybí zcela Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Ke stavbě nepatří žádný pozemek. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci v soukromém vlastnickém právu

Více informací ve znaleckém posudku

203EX26359/22 www.eujicha.czMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou: Věcné břemeno (podle listiny) napojení přípravny kravína do krovu stodoly v šíři 22,70 m a postavení štítu přípravny kravína na nosné zdi v šíři 21 m pro stavbu bez čp/če na parc. St. 54, St. 94 s povinností k pozemku parc. č. St. 18/1. Věcné břemeno užívání zejména k vstupu pro účely realizace práv dle této Smlouvy, na dobu do uhrazení veškerých Zajištěných dluhů pro Comfort Money s.r.o. s povinností ke stavbě bez čp/če na parc. St. 54, St. 94, zaniká bez náhrady a zanikne dnem, kdy se vydražitel či předražitel stane vlastníkem vydražených nemovitých věcí.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kejnice, Kejnice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.