Chata v obci Kadaň, okr. Chomutov

Do začátku dražby zbývá: 18 dnů 37 minut 28 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX6122/22-81
Nejnižší podání 56.250 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX6122/22-81
Začátek dražby07.08.2024 13:00
Konec dražby07.08.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání56.250 Kč
Výsledná cena (odhadní)225.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100612222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, podsklepený objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva pod mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části města Kadaň, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Kadaň ev. č. 2115, 432 01 Kadaň. Parkování je možné na negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod objektem p.č. 2901/2 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek s ním společně užívaný p.č. 2901/12 - orná půda) je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Předmět ocenění je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2881 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, přes nezpevněné pozemky p.č. 2904 - ostatní plocha, p.č. 2902/7 - ostatní plocha a p.č. 2901/1 - orná půda, které jsou ve vlastnictví státu, dále přes pozemek p.č. 2903/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, a dále přes pozemek p.č. 2901/15 - orná půda, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Kadaň nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti bylo vyměněno okno za nové plastové a byl instalován kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

203EX6122/22 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kadaň ev. č. 2115, Adresa, Kadaň, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.