FAQ, aneb na co se nás nejčastěji ptáte:

Jaký je poplatek za založení registrace?

 • Registrace je zcela zdarma, žádné administrativní poplatky portálu OK dražby se nehradí.

Jaká je doba platnosti registrace?

 • Registrace je platná po dobu tří let. Pokud nedojde ke změně trvalého bydliště či čísla občanského průkazu, v tom případě je třeba doručit nový formulář s aktuálními údaji.

Jsem OSVČ, znamená to, že si založím registraci jako právnická osoba (PO)??

 • Nikoliv, pokud jste OSVČ, zakládáte si registraci jako fyzická osoba (FO). Je třeba doložit Výpis ze Živnostenského listu.

Vystupuji jako Právnická osoba, jaké dokumenty k registraci je potřeba doložit?

 • Právnická osoba (PO) vyplní registrační formulář, který obsahuje úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za společnost. Dále dokládá Výpis z obchodního rejstříku (možnost stáhnout na www.justice.cz).

Chci se registrovat jako Obec, jaké dokumenty je potřeba doložit?

 • Obec vyplní registrační formulář pro právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osoby, která je oprávněná za obec jednat. Dále dokládá Veřejný výpis údajů z Registru osob.

Podle jakých dokladů můžu nechat ověřit svoji totožnost?

 • Totožnost lze ověřit podle OP, Pasu, Povolení k pobytu nebo Průkazu žadatele o azyl. Pozor, údaje uvedené v registračním formuláři musí být shodné s ověřovací doložkou totožnosti!

Vlastním pouze doklad povolení k pobytu, co v registračním formuláři vyplním do kolonky trvalého bydliště?

 • Do kolonky trvalého bydliště uvedete adresu, která je uvedena na Vašem dokladu povolení k pobytu.

Jak vyplním registraci v případě, že mám plnou moc?

 • Registrace je založena na osobu, na kterou bude v případě vydražení předmět dražby nebo aukce přepsána. Registrace musí být ověřena osobou uvedenou v registračním formuláři, nebo osobou k tomu zmocněnou. Plná moc musí obsahovat mj. údaj o platnosti plné moci a specifikaci předmětu dražby/aukce. Plná moc může být udělena na dobu neurčitou, na dobu určitou, nebo na konkrétní dražbu.

Je možné registraci nechat ověřit mimo ČR?

 • Ano, registraci lze ověřit na konzulátu České republiky.

Lze registrační formulář zaslat do emailu naskenovaný?

 • Bohužel ne, scan dokumentu není platný. Pokud se dokument zasílá elektronicky, musí být zaslán v autorizované konverzi (služba ČP, notáře či místního úřadu).

Lze registrační formulář podepsat elektronickým podpisem?

 • Ne, protože elektronický podpis neuznávají všichni dražebníci ani exekutorské úřady. Elektronický podpis nahrazuje pouze vlastnoruční podpis, nikoli však ověřovací doložku. Je však možné obrátit se na kontaktní osobu dané dražby a domluvit se na postupu v případě účasti na konkrétní dražbě.

Jak zjistím, je-li zaslaná jistota na vašem účtu?

 • Dražební jistota se zasílá na účet dražebníka, proto Vám tuto informaci sdělí kontaktní osoba dané dražby (kontakt na ni/něj naleznete v detailu dražby pod úvodní fotografií).

Je dražební jistota započtena do ceny dosažené vydražením?

 • Ano, na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

Kdy mi bude vrácena dražební jistota?

 • Dražební jistota bude neúspěšným dražitelům vrácena po skončení dražby převodem na jejich účet v obvyklém časovém rozmezí 3-5 pracovních dní. Pokud byla jistota hrazena hotově na pokladně Exekutorského úřadu, je potřeba o její vrácení zažádat kontaktní osobu dané dražby.

Již jsem vydražil/a, co teď následuje?

 • Standardně platí, že po skončení dražby je třeba uhradit zbývající částku dosaženou v dražbě na účet určený v dražební vyhlášce, anebo na účet určený dražebníkem (např. v Usnesení o příklepu). Vlastnické právo přechází ke dni udělení příklepu s odkládací podmínkou úhrady zbylé částky dosažené v dražbě. Veškeré podrobnosti Vám případně sdělí kontaktní osoba pro danou dražbu. 

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.