Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 27026/16/VS
Vyvolávací cena204.667 Kč
OkresRakovník
StavVydraženo
Vydraženo za374.667 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů18
Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Číslo dražby099 EX 2912/17-82
Vyvolávací cena240.000 Kč
OkresTrutnov
StavVydraženo
Vydraženo za525.000 Kč
Počet účastníků23
Počet příhozů52
Zemědělský pozemek evidovaný jako trvalý travní porost, který je dle platného územního plánu obce zahrnut do ploch určených k výstavbě staveb pro individuální bydlení. Jedná se tedy o stavební…
Číslo dražby146 EX 983/16-314
Vyvolávací cena63.334 Kč
OkresRakovník
StavVydraženo
Vydraženo za69.334 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů13
Dražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je…
Číslo dražby203EX65961/14-171
Vyvolávací cena172.000 Kč
OkresDěčín
StavVydraženo
Vydraženo za210.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů8
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o dřevěný, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod…
Číslo dražby203EX18736/19-57
Vyvolávací cena215.000 Kč
OkresBruntál
StavVydraženo
Vydraženo za377.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů19
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou plechovou…
Číslo dražby146 EX 899/19-51
Vyvolávací cena10.667 Kč
OkresÚstí nad Orlicí
StavVydraženo
Vydraženo za46.000 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů23
Předražek do17.7.2020
Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 543 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Lhotka, č.e. 17, rod. rekr (LV č. 581), v k.ú. Klášterec nad Orlicí, obec…
Číslo dražby150 EX 3109/13-482
Vyvolávací cena9.913.333 Kč
OkresPraha-západ
StavVydraženo
Vydraženo za14.200.333 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů100
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve…
Číslo dražby203EX44803/19
Vyvolávací cena18.000 Kč
OkresPlzeň-město
StavVydraženo
Vydraženo za18.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2093 - orná půda a pozemek p.č. 2109 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Rybnice u Kaznějova, obec Rybnice, okres Plzeň-sever, které jsou situovány v centrální…
Číslo dražby146 EX 666/19-50
Vyvolávací cena813.334 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za6.560.000 Kč
Počet účastníků128
Počet příhozů172
Předražek do17.7.2020
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je…
Číslo dražby176 DD 00006/20-002
Vyvolávací cena320.000 Kč
OkresJablonec nad Nisou
StavVydraženo
Vydraženo za540.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů21
Jedná se o dražbu pozemků v obci Tanvald, okr. Jablonec nad Nisou, situované v okrajové, zastavěné části města Tanvald.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace